Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Η αναγκαιότητα του μαθήματος της Τεχνολογίας στη Σχολική Εκπαίδευση


Σε ημερίδα για την Αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, (8/12/2010) η κ. Υπουργός δήλωσε ότι: «Ενισχύεται ο ρόλος του μαθήματος της Τεχνολογίας στα Γυμνάσια,   ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν έγκαιρα τα οφέλη της ανάπτυξης και της χρήσης της τεχνολογίας και παράλληλα να βοηθηθούν στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού τους»..
Σήμερα, όπως απαιτούνται γενικές γνώσεις γλώσσας, μαθηματικών, φυσικής, κ.ά., απαιτούνται και τεχνολογικές γνώσεις στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης. Ο σύγχρονος αναλφάβητος είναι ο τεχνολογικά αναλφάβητος. Η τεχνολογική εκπαίδευση στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης  έχει σαν σκοπό να εξοικειώσει το μέσο μαθητή και μελλοντικό πολίτη με την τεχνολογία και το τεχνητό περιβάλλον που δημιούργησε ο άνθρωπος για να βελτιώσει τη ζωή του.  Ενώ δηλαδή οι επιστήμες ασχολούνται με το φυσικό περιβάλλον που είναι δεδομένο και ανεξάρτητο από τον άνθρωπο, η τεχνολογία χρησιμοποιεί τις επιστημονικές γνώσεις για τη δημιουργία ενός τεχνητού περιβάλλοντος σύμφωνα με τις ανθρώπινες επιλογές. Το μάθημα αυτό, το μάθημα που εμείς γνωρίζουμε σαν Τεχνολογία, αυτή τη στιγμή περιλαμβάνεται στα προγράμματα σπουδών σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών χωρών καθώς και στο δικό μας. Στην Α’ Γυμνασίου περιγράφεται σαν «Ατομικό Έργο», στη Β’ Γυμνασίου σαν «Ομαδικό Έργο» και στην Α’ Λυκείου σαν  «Έρευνα και τον Πειραματισμός».
Η Τεχνολογία είναι ένα μάθημα που δεν έχει σαν στόχο να αναπτύξει συγκεκριμένες  γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση ενός επαγγέλματος αλλά να προσφέρει μια εξοικείωση με το τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί ο κάθε πολίτης, μια γενική και όχι εξειδικευμένη τεχνολογική υποδομή, θεωρητική και πρακτική, που δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν οποιοδήποτε τεχνολογικό πρόβλημα.
Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να σκέπτονται παραγωγικά, να αυτοσχεδιάζουν, να ερευνούν και να αξιοποιούν τις πηγές πληροφόρησης. Να εξοικειωθούν με τη συγγραφή εργασιών, με την κατασκευή έργων, με την παρουσίαση των εργασιών τους. Έτσι, στο μάθημα της Τεχνολογίας δεν προβλέπεται η διδασκαλία συγκεκριμένης ύλης, αλλά ένα πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εφαρμόζοντας στην πράξη την έννοια «μαθαίνω να μαθαίνω», μέσα από μια βιωματική διαδικασία. Είναι ένα μάθημα καινοτόμο, ένα μάθημα του οποίου τα χαρακτηριστικά αλλά και η παιδαγωγική του προσέγγιση, είναι αυτό ακριβώς που ζητάει ένα σύγχρονο σχολείο. Είναι ένα μάθημα το οποίο ύστερα από 18 χρόνια εφαρμογής του αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους μαθητές, γιατί σε αυτό δεν υπάρχουν «κακοί» μαθητές και αποτέλεσε «γροθιά» στους συμβατικούς τρόπους διδασκαλίας, γιατί ανέτρεψε την αυθεντία του καθηγητή.
Το τελευταίο διάστημα, στις δημοσιεύσεις εφημερίδων σχετικές με τα νέα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου δεν γίνεται καμία αναφορά στο μάθημα της Τεχνολογίας που διδάσκεται στο  Γυμνάσιο και το Λύκειο. Επιπλέον, στις επιτροπές επεξεργασίας των αναλυτικών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δεν περιλαμβάνονται επιτροπές που επεξεργάζονται τα Αναλυτικά Προγράμματα της Σχολικής Τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, αναπτύσσονται τάσεις μέσα στο Υπουργείο Παιδείας και Δια βίου Μάθησης για την αντικατάστασή του από μάθημα με τον παραπλανητικό τίτλο «Νέες Τεχνολογίες-Πληροφορική», το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία Φυσικής, Πληροφορικής και  Ρομποτικής. Κανένα από τα παραπάνω αντικείμενα δεν έχει σχέση με το πλαίσιο του μαθήματος της Τεχνολογίας, και την ανάπτυξη «τεχνολογικής κουλτούρας σε όλους τους πολίτες της Ε.Ε», όπως επιβάλλεται με τη συνθήκη της Λισσαβόνας.
Τα μαθήματα της Φυσικής και της Πληροφορικής βρίσκονται ήδη στο αναλυτικό πρόγραμμα σαν ανεξάρτητα αντικείμενα και στοιχεία τους διδάσκονται μέσα στο ευρύ πλαίσιο του όρου Τεχνολογία, ενώ το μάθημα της Ρομποτικής δεν υπάρχει σε καμία χώρα σαν μάθημα Γενικής Παιδείας. Αποτελεί μια εξειδίκευση των κλάδων της Μηχανολογίας, της Πληροφορικής, των Αυτοματισμών, κ.ά. και όπου υπάρχει στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποτελεί σκαλοπάτι για την παραγωγή και τη βιομηχανία. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση για την αποτυχία του μαθήματος της Τεχνολογίας με τη σημερινή μορφή του, ούτε για την αναγκαιότητα ύπαρξης του νέου μαθήματος. Δεν υπάρχουν στόχοι για το νέο μάθημα,  αναλυτικό πρόγραμμα, παιδαγωγική υποστήριξη και βιβλίο, αλλά μόνο το κέρδος από ιδιωτικές εταιρίες με πακέτα συναρμολογούμενης τεχνολογίας και συντεχνιακή ανακατανομή των θέσεων εργασίας.
Καλούμε την αξιότιμη κ. Υπουργό και τους σχεδιαστές των Αναλυτικών Προγραμμάτων για το νέο σχολείο, να λάβουν υπόψη την καθολική διάσταση της Τεχνολογίας σαν αντικείμενο στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, να ανατρέξουν στα αναλυτικά προγράμματα τεχνολογικά προηγμένων χωρών (Αμερική,  Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Φινλανδία, Σουηδία, Αυστραλία κ.ά.), που έχουν θεσπίσει εδώ και δεκαετίες στα  προγράμματα όλων των τάξεων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης τα Τεχνολογικά μαθήματα και να προωθήσουν την εξέλιξη του υπάρχοντος μαθήματος της Τεχνολογίας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια πρότυπα. 

270 σχόλια:

 1. Καθηγήτρια Τεχνολογίας28 Μαρτίου 2011 - 10:36 μ.μ.

  Στα πλαίσια του "Νέου - Ψηφιακού Σχολείου", αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι ένα αναλυτικό πρόγραμμα που να εντάσσει τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας, που να ενισχύει και να αναπτύσσει το ήδη υπάρχον πρόγραμμα σπουδών, που να δίνει χρήματα για τη στήριξη και ανάπτυξη των σχολικών εργαστηρίων του μαθήματος.

  Και όχι βέβαια την κατάργηση - αντικατάστασή του από ένα διδακτικό-μαθησιακό πεδίο (νέα λέξη) που θα έχει μέσα λίγο από όλα. Κάτι σαν χωριάτικη σαλάτα, που κάπου εκεί στην άκρη θα έχει ένα αντικείμενο που θα είναι η Τεχνολογία, που πια θα την λένε Ρομποτική ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και θα εξυπηρετεί συντεχνιακά ή επιχειρηματικά συμφέροντα. Μα είναι δυνατόν....

  Θέλω να ελπίζω ότι εκεί ψηλά στο Υπουργείο και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,υπάρχουν και αυτιά και μάτια για να δουν και να ακούσουν, ότι πρέπει να στηρίξουν και να ενισχύσουν το μοναδικό μάθημα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μαθαίνει στους μαθητές πώς να επιλύουν ένα τεχνολογικό πρόβλημα, πώς να διεξάγουν μια έρευνα και πώς να συντάσσουν σωστά μια εργασία.

  Και αν όλα αυτά τους φαίνονται υπερβολικά, ας έρθουν, όπως οφείλουν ή καλύτερα όφειλαν (στην πρόσφατη έρευνα του υπουργείου δεν υπήρχε πουθενά το μάθημα της Τεχνολογίας), να ρωτήσουν και να δουν τους μαθητές της τάξης μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πολύ καλή σκέψη η δημιουργία αυτού του blog. Πρέπει να γίνει γνωστό σέ όλους. Διαδώστε το και ψηφίστε! Πρέπει να υπάρξει αντίδραση σε όλα αυτά που γίνονται κάτω από το τραπέζι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καθηγητής τεχνολογίας30 Μαρτίου 2011 - 11:08 μ.μ.

  Νομίζω ότι είναι ώρα να δημιουργηθεί ένας σύλλογος καθηγητών τεχνολογίας και μπορεί να ξεκινήσειαπό αυτό το blog. Είμαστε ο μόνος κλάδος που δεν έχουμε δικό μας ΠΕ, δεν έχουμε σύμβουλο, δεν γίνονται επιμορφώσεις για το μάθημα, δεν έχουμε κάποιο εκπρόσωπο να μιλήσει επίσημα στο υπουργείο για τα θέματα που μας απασχολούν και το σπουδαιότερο.... είμαστε χωρισμένοι σε διάφορα "μαγαζάκια" και προσπαθούμε να βγάλουμε μόνοι μας τα μάτια μας!!! Πρέπει να ενωθούμε γιατί κινδυνεύουν οι οργανικές μας θέσεις από κλάδους που έχουν περισσότερη δύναμη!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Χτές βράδυ, σε συνέντευξή της στην ΕΤ3, η κα Χριστοφιλοπούλου, ανακοίνωσε ότι το μάθημα της Ερευνας στο Λύκειο, θα το διδάσκουν καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, ΑΦΟΥ επιμορφωθούν τον Ιούνιο.
  Εύχομαι να μην επιμορφωθούν μόνο οι "γνωστοί" φιλόλογοι, μαθηματικοί κλπ και να μας το πάρουν και αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το χάσαμε το μάθημα του λυκείου. Σίγουρα θα πάρουν αυτούς ακριβώς που αναφέρεις με τα γνωστά "κριτήρια". Ο στόχος του υπουργείου είναι να μην υπάρχουν τεχνολόγοι στο γενικό λύκειο....
  Κάτι παρόμοιο μεθοδεύεται και για το γυμνάσιο, με το μαθημα. Θα γίνει θεωρητικό και θα το διδάσκουν οι φυσικοί!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Εμείς οι καθηγητές και καθηγήτριες που διδάσκουμε το μάθημα της Τεχνολογίας τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στα Λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) είμαστε η καλύτερη μαγιά για να στηρίξουμε παραπέρα σε πρώτο ρόλο τη διδασκαλία του μαθήματος . Το μάθημα πρέπει να ονομαστεί έρευνα και πειραματισμός στην τεχνολογία για τα Λύκεια .Πρέπει να διδάσκεται μόνο από τις ειδικότητες που μέχρι σήμερα το διδάσκουν και από καμία άλλη ειδικότητα π.χ φιλολόγους ,φυσικούς ....Για δε την τεχνολογία Γυμνάσια όχι μόνο δεν πρέπει να διατηρηθεί όπως είναι αλλά να χρηματοδοτηθούν τα Γυμνάσια για να φτιάξουν κανονικά εργαστήρια και όχι ασφυκτικές αίθουσες λυόμενες που σε πολλές των περιπτώσεων δεν μπορούμε να εργαστούμε .Τέλος το μάθημα να χαρακτηριστεί από το Υπουργείο καθαρά εργαστηριακό .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Συνάδελφοι να αντιδράσουμε ΤΩΡΑ πριν είναι αργά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Το μάθημα της τεχνολογίας στο γυμνάσιο, διδάσκεται εδώ και 16 χρόνια από τους ίδιους καθηγητες τεχνολογίας (από ΠΕ17, ΠΕ12, ΠΕ 18...). Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την πολύχρονη διδασκαλία του μαθήματος είναι το καλύτερο εφόδιο αφ' ενός για τους καθηγητές(που αυτοεπιμορφώθηκαν ουσιαστικά),αλλά και προϋπόθεση αδιαμφισβήτητη για την συνέχιση της διδασκαλίας του,ώς έχει. Εκπαιδεύει τους μαθητές να οργανώνουν μεθοδικά την γραπτή εργασία τους,να αυτενεργούν, να επιλύουν τεχνολογικά προβλήματα, να συνεργάζονται αναπτύσσοντας δεξιότητες και ικανότητές τους, να επιβραβεύουν και να επιβραβεύονται, αναπτύσσοντας συναισθήματα ευγενούς άμιλλας και αισθήματα ικανοπόίησης μέσα από την απτή δημιουργία της κατασκευής του ομοιώματος η της μακέτας που κατασκευάζουν, ατομικά ἠ ομαδικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Συμφωνώ απόλυτα με όλα τα παραπάνω...αλλά όλοι ξέρουμε οτι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και εμείς οι τεχνολογοι ειμαστε μικρό ψάρι γι αυτούς...δεν τους νοιαζει αν ειμαστε οι πιο κατάλληλοι, για την ακρίβεια φαινεται να μην τους νοιάζει τίποτα...μόνο τα συμφεροντά τους!!! Αν τους εννοιαζε θα ερχόταν να ρίξουν μια ματιά στις τάξεισ και τα σχολεία...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Το Σάββατο 16 Απριλίου όλοι στις 10 το πρωί στην ΑΣΠΑΙΤΕ να συζητήσουμε για το θέμα της κατάργησης του μαθήματος της τεχνολογίας στο Γυμνάσιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Η συνάντηση του Σαββάτου ήταν πολύ μαζική και ακούστηκαν πολλές και ιδιαίτερα χρήσιμες απόψεις. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αποφασίστηκε να γίνει μια κινητοποίηση μετά το Πάσχα, από επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη όλων των ενώσεων που ασχολούνται με την Τεχνολογία. Έγινε σαφές ότι ο διαχωρισμός μας δεν οφελεί τον κλάδο. Για πρώτη φορά έγινε ευρύτερα γνωστή η δημιουργία της ΠΕΚΑΤΕ και είχε μεγάλη απήχηση. Οι περισσότεροι συμφώνησαν μαζί μας ότι είναι μια ενωτική κίνηση που μπορεί να λύσει το πρόβλημα της πολυδιάσπασης του χώρου, και έγιναν πολλές εγγραφές. Θα συμμετέχουμε στις επαφές με το υπουργείο και ήδη βοηθάμε σε μια έκθεση έργων που θα στηθεί στο υπουργείο Παιδείας για την προώθηση των τεχνολογικών ειδικοτήτων. Σύντομα θα υπάρχει και η προσωρινή διοίκηση, η οποία θα εκπροσωπεί την ένωση μέχρι να έχουμε την απάντηση από το πρωτοδικείο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Έχουν περάσει τόσες ημέρες από την συνάντηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ και ακόμα περιμένουμε ανακοίνωση για κινητοποιήσεις του κλάδου. Ενώ η κατάσταση είναι δραματική εμείς περιμένουμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Έχεις δίκιο που ανησυχείς, αλλά η κατάσταση είναι κρίσιμη και χρειάζονται προσεκτικές και προγραμματισμένες κινήσεις για να αντιστρέψουμε την απόφαση που έχει μάλλον παρθεί. Την Πέμπτη 5 Μαΐου, μια επιτροπή από όλους τους εμπλεκόμενους κλάδους (και η ΠΕΚΑΤΕ μέσα σε αυτούς) συναντήθηκε με το διευθυντή της Διεύθυνσης σπουδών του Υπουργείου για ενημέρωση.Μας διαβεβαίωσε ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα η απόφαση για την αντικατάσταση του μαθήματος της Τεχνολογίας, αλλά από ότι έχει πληροφορηθεί και εκείνος, το μάθημα δεν θα υπάρχει στα 160 σχολεία που θα εφαρμοστεί το "νέο" σχολείο!!! Η πλέον αρμόδια για το θέμα είναι η υφυπουργός κ.Χριστοφιλοπούλου,με την οποία σπεύσαμε να κλείσουμε ραντεβού. Περιμένουμε συνάντηση μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μετά την οποία θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το θέμα... Το πρόβλημα με το μάθημα, είναι ότι η διαγραφή του είναι πολιτική επιλογή και δεν στηρίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Το εντυπωσιακό είναι ότι σήμερα διαμαρτύρονται και οι φιλόλογοι της δεύτερης ξένης γλώσσας φοβούμενοι ομοίως για κατάργηση του μαθήματος τους και από το Γυμνάσιο. Καλά, τι σκοπό έχουν οι σοφοί του Υπουργείου άραγε? Τι θα απογίνουν τόσοι συνάδερφοι ? Μάλλον η χρονική συγκυρία είναι για εμάς ατυχέστατη: Μέτρα επενδεδυμένα με μεσσιανικού τύπου αναφορές, πομπώδεις δηλώσεις, και πίσω από όλα αυτά η πολιτική Βερέμη περί λίγων ( και καλών) μαθημάτων.
  Και ο Θεός βοηθός!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Προχθές έγινε συνάντηση με τους συμβούλους της υφυπουργού. Από τη δική μας πλευρά, δημιουργήθηκε μια μεγάλη ομάδα, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι κλάδοι που διδάσκουν το μάθημα. Ο αριθμός μας ήταν κάτι που τους προκάλεσε έκπληξη και το κλίμα της συζήτησης ήταν γενικά πολύ καλό, με συμφωνία σε πολλά θέματα, αλλά το συμπέρασμα δεν ήταν καθόλου θετικό....
  Αφού αναπτύξαμε τα επιχειρήματα για την αναγκαιότητα ύπαρξης του μαθήματος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ακούσαμε την άποψη των συμβούλων (οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν είναι οι πλέον αρμόδιοι για το θέμα του γυμνασίου).
  Με λίγα λόγια, μας είπαν ότι έχουν διαφορετική αντίληψη για την ανάπτυξη της "τεχνολογίας" στην εκπαίδευση. Δεν θεωρούν ότι πρέπει να είναι μάθημα αλλά δραστηριότητα (βλέπε project λυκείου) και πρέπει να διαχέεται παντού!!! Εμμέσως πλην σαφώς χαρακτήρισαν το μάθημα σαν αποτυχημένο, χωρίς να υπάρχει ανάλογη τεκμηρίωση. Στην ουσία θέλουν τεχνολογία χωρίς τεχνολόγους, αλλά την ύπαρξη δραστηριοτήτων στη ζώνη 2 με 4 των ολοήμερων σχολείων, όπου δεν θα υπάρχει ανάθεση, άρα δεν θα υπάρχει οργανική θέση για τεχνολόγο.... Στη δραστηριότητα αυτή θα μπορούν να απασχολούνται όλοι οι κλάδοι.
  Η μόνη διέξοδος που βλέπουν για τους τεχνολόγους είναι το τεχνολογικό λύκειο, το οποίο θα αυξήσει τις ώρες των τεχνολογικών μαθημάτων (δεν είμαι απόλυτα σίγουρος χωρίς σημαντική αύξηση των μαθητών που φοιτούν).
  Η εφαρμογή όλων των παραπάνω θα ξεκινήσει πιλοτικά από την επόμενη σχολική χρονιά, σε 80 γυμνάσια και 80 λύκεια δεν θα υπάρχει τεχνολογία στην Α τάξη, με πλήρη εφαρμογή από την επόμενη σχολική χρονιά.
  Η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη. Θα προσπαθήσουμε να συναντήσουμε και την υπουργό, στην προσπάθεια να αντιστρέψουμε το κλίμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Βοηθήστε με τη συμμετοχή σας στην ένωση. Όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα. Επισκεφτείτε το site της ένωσης www.pekate.gr και συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Καταρχάς,μπράβο που επιτέλους υπάρχει το παρόν blog που μπορούμε να συζητάμε για το μάθημα της Τεχνολογίας και που αρχίζει κάτι να κινείται!.
  Διδάσκω το μάθημα σε ιδωτικό σχολείο και μπορεί να είμαστε μειονότητα,είναι όμως σπάσιμο νεύρων να μην υπάρχει καμία απολύτως έγκυρη ενημέρωση για το τι πρόκειται να συμβεί. Το θέμα είναι οτι και το ίδιο το Υποργείο δεν γνωρίζει.
  Αυτό που ακούγεται τουλάχιστον στο δικό μου σχολείο είναι το εξής σενάριο: το σχέδιο έρευνας θα το κάνουν όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες εκτός βέβαια των τεχνολόγων, προφασιζόμενοι οτι δεν υπάρχει το μάθημα τηε Τεχνολογίας στο Λύκειο και οτι την απόφαση για το πού θα δοθούν οι εργασίες είναι θέμα του συλλόγου των καθηγητών.
  Δεν γνωρίζω τι υφίσταται κ τι όχι από αυτά, θεωρώ όμως απαράδεκτο οτι η Ένωση Τεχνολόγων δεν δραστηροποιείται αρκετά (δεν υπάρχου μόνο τα τεχνολογικά λύκεια)ενώ οι υπόλοιπες ενωσείς πέσαν σαν τα κοράκια να τους δοθεί το μάθημα και όπως φαίνεται θα το πάρουν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Η ενημέρωση που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι το project θα το διδάσκουν όλες οι ειδικότητες, χωρίς να αποκλείονται οι τεχνολόγοι, αλλά αν δεν είναι μάθημα και είναι "δραστηριότητα" δεν θα δικαιολογεί οργανική θέση. Καταλαβαίνεις ότι με αυτό τον τρόπο αποκλείονται με πλάγιο τρόπο οι τεχνολόγοι από αυτό. Η λίστα με τους επιμορφωτές για το project δίνει το στίγμα του υπουργείου. Ψηλά στη λίστα είναι όλοι αυτοί που έχουν ασχοληθεί με project περιβαλλοντικής κλπ. Θέλει πολύ να καταλάβουμε τί πρόκειται να γίνειαπό Σεπτέμβρη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Βλέπω ότι κάποιοι από εσάς έχουν πάει στο υπουργείο και έχουν μιλήσει με συμβούλους της υπουργού.Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι, αν τελικά καταργήσουν το μάθημα της τεχνολογίας με τη μορφή που έχει τώρα και το δώσουν ανάθεση σε φυσικούς, με όλους εμάς τί θα κάνουν;;;;;Έχετε κάποια ενημέρωση γι΄αυτό το θέμα;;;;;Τι σας λένε στο υπουργείο;;Oι σύμβουλοι Τεχνολογίας θα έχουν σίγουρα θα ξέρουν περισσότερα.Αν κάποιος μάθει ή γνωρίζει ήδη κάτι ας ενημερώσει.Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Οι συμβουλοι δεν ξερουν περισσοτερα συνάδελφε. Τα μονα γνωστα μεχρι τωρα ειναι τα εξής: Για το Λύκειο, το μάθημα χάθηκε. Οπως ειπώθηκε παραπάνω, το προτζεκτ θα το διδάσκουν όλες οι ειδικότητες που εχουν οργανική στο σχολείο. Γίνονται προσπάθειες να πετύχουμε να χαρακτηριστεί "μάθημα", ωστε να εχει αναθέσεις, ώστε να μη χαθουν οι οργανικές.
  Για το γυμνάσιο θα υπάρχει ενα μάθημα με τον ίδιο τίτλο, αγνώστων λοιπών στοιχείων και αναθέσεων, πραγμα με το οποιο προφανώς δεν συμφωνουμε. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξει ενημερωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Στο Νομό Κοζάνης, στην Γ περιοχή, καταργούνται οργανικές θέσεις Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο γιατί οι ώρες που διδάσκεται το μάθημα και αναγράφονται στο πρόγραμμα υπολογίζονται δια δύο. Υπάρχει εγκύκλιος που αναφέρει ότι οι ώρες που διδάσκεται το μάθημα στο Γυμνάσιο οργανικά υπολογίζονται μισές ενώ λειτουργικά κανονικά; Δηλαδή ο καθηγητής Τεχνολογίας θα πρέπει να διδάσκει 22 ώρες για να θεωρείται οργανική η θέση του και 42 την εβδομάδα για να καλύψει πλήρες ωράριο; Ξέρει κάποιος αν αυτό έχει εφαρμοστεί και σε άλλους Νομούς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Οι καθηγητές ξένων γλωσσών έχουν προκαλέσει μεγάλη αίσθηση και έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις το τελευταίο διάστημα με τις αντιδράσεις τους. Ξεσηκώνουν γονείς, απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς, φωνάζουν διαμαρτύρονται. Εμείς γιατί δεν κάνουμε απολύτως τίποτα;;;;;;;;;;;;; Τι περιμένουμε, την οριστική κατάργηση των οργανικών; ή την οριστική κατάργησή μας από τον εκπαιδευτικό κόσμο;;;;;;;;;;;;;;; Προτείνεται δραστικούς τρόπους διαμαρτυρίας, έτσι ώστε να ακουστεί και η δική μας φωνή επιτέλους. Οι αλλαγές στην εκπαίδευση, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, υποστηρίζονται ή όχι, ανάλογα με το μέγεθος των αντιδράσεων, βλέπε ανάθεση λογοτεχνίας στους καθηγητές ξένων γλωσσών. Ας σκεφτούμε λοιπόν αποτελεσματικούς, δραστικούς τρόπους διαμαρτυρίας και ας αφήσουμε την ανακύκλωση κακών ειδήσεων σχετικών με το μάθημά μας. Με τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας όπου το υπάρχον κόμμα γίνεται πιο ευάλωτο, νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή για να πιέσουμε. Εξάλλου ας μη γελιόμαστε, το πολιτικό σκηνικό μπορεί να αλλάξει, οι αλλαγές όμως που δρομολογήθηκαν, δύσκολα, γιατί σαν χώρα δεν έχουμε επιλογές. Η άρση μονιμότητας έρχεται καθώς και οι απολύσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Δεν υπάρχει εγκύκλιος που να αναφέρει ότι οι ώρες που διδάσκεται το μάθημα στο Γυμνάσιο οργανικά υπολογίζονται μισές ενώ λειτουργικά κανονικά. Είναι μια αυθαιρεσία που γίνεται στην περιοχή σου. Επικοινώνησε με τον σύμβουλο τον κ. Σταμπολίδη μήπως μπορεί να σε βοηθήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Οι καθηγητές των γερμανικών διάλεξαν την οδό των κινητοποιήσεων, έκαναν γνωστό το πρόβλημά τους, αλλά δεν πέτυχαν τίποτα...
  Εμείς, το τελευταίο εξάμηνο έχουμε κάνει περισσότερα από όσα έγιναν τα τελευταία 20 χρόνια!!! Ιδρύσαμε την ένωση και κάναμε γνωστό το μάθημα σε όλους τους αρμόδιους του υπουργείου, που μέχρι τα χριστούγεννα το χαρακτήριζαν ως "παρωδία" και "αποτυχημένο". Ο στόχος μας είναι να τονίσουμε τα θετικά του μαθήματος και την αναγκαιότητα να υπάρχει στο πρόγραμμα σε όλες τις βαθμίδες.
  Κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί επιτυχία, αλλά αυτός είναι ο δρόμος που έχουμε επιλέξει....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Η Χριστοφιλοπούλου στη συνάντησή της με την ΟΛΜΕ ανέφερε ότι την προβληματίζει ο αριθμός των υπεράριθμων στην Τεχνική Εκπαίδευση (1000 συνάδελφοι). Εάν προσθέσουμε και όλους όσοι θα μείνουν χωρίς οργανική θέση εντός 2 ετών (σε περίπτωση κατάργησης του μαθήματος και από το Γυμνάσιο), τότε είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι το μέλλον προβλέπεται σκοτεινό.
  Γιατί, όταν αναγνωρίζεις την ύπαρξη ενός προβλήματος και αντί να το θεραπεύσεις ή να το σταθεροποιήσεις το επιδεινώνει , έχεις αποφασίσει ότι θα διώξεις ειδικότητες συνολικά και όχι μεμονωμένους ΠΕ4, για παράδειγμα.
  Ας μη ξεχνάμε ,επίσης, ότι υπάρχουν και συνάδελφοι στην ιδιωτική εκπαίδευση οι οποίοι θα πάνε άκλαφτοι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 18/6/2011 και ώρα 11.00 π.μ. θα γίνει συγκέντρωση στο κεντρικό κτίριο της ΑΣΠΑΙΤΕ με θέμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ και Τεχνολογικό Λύκειο. Η παρουσία σας είναι απαραίτητη για την εξέλιξη του μαθήματος.
  ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
  ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  Β΄ ΑΘΗΝΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Το μόνο που δεν προβληματίζει την κυβέρνηση είναι ο αριθμός των ανθρώπων που πλήττονται ή χάνουν τη θέση τους. Το αντίθετο μάλιστα! Δεν καταλαβαίνετε ότι μέσα στον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που θα απολυθούν, θα είναι και κάποιοι εκπαιδευτικοί; Η μόνη προσπάθεια που μποεί να έχει αποτέλεσμα είναι η προσπάθεια να διατηρηθεί το μάθημα. Για το θέμα αυτό υπάρχει σοβαρή τεκμηρίωση, αλλά ποιος έχει διάθεση να ακούσει από αυτή την κυβέρνηση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Στο λύκειο όπως φαίνεται το μάθημα... το έχουν καταργήσει.Οι συνάδερφοι που έκαναν τεχνολογία μάλλον θα καταλήξουν να κάνουν τις ερευνητικές εργασίες(όχι όλοι) και τεχνολογία στο Γυμνάσιο.Γι΄αυτό δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα καταργήσουν και το μάθημα της τεχνολογίας... στα Γυμνάσια.Τί θα κάνουν με όλους εμάς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Στο μυαλό του υπουργείου η θέση των τεχνολόγων είναι στα τεχνολογικά λύκεια ή σε άλλες υπηρεσίες με μετάταξη (δήμοι, κλπ.) ή στο σπίτι τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Είναι αδύνατον να σκεφτούν κάτι τέτοιο και φυσικά είναι αδύνατον να γίνουν τέτοιες μετατάξεις.Μας έχουν επηρεάσει πολύ τα μέσα ενημέρωσης, που το μυαλό μας πάει αμέσως σε φανταστικά σενάρια.Και τέλος...τουλάχιστον εμέις, δε θα πρέπει να τους βάζουμε ιδέες!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Δυστυχώς, όχι μόνο στη φαντασία μας δεν κατοικεί το άσχημο σενάριο, αλλά είναι προ των πυλών.Οι ευθύνες ανήκουν σε πολλούς: σε εμάς τους ίδιους που δεν δώσαμε στο μάθημα την απαιτούμενη πνοή, στις καταπληκτικές ενώσεις μας που μέχρι και την τελευταία στιγμή τσακώνονταν για τις αναθέσεις, δε συζητώ βέβαια για το πόσο κοιμόντουσαν ( μήνες την ΕΤΕ την απασχολούσε ο Λερούνης...). Έρχεται λοιπόν και αυτή η τραγική ηγεσία του Υπουργείου και μας αποτελειώνει.
  Το χειρότερο, δε, είναι ότι όχι μόνο μας στερούν τις δουλειές μας (είμαι ιδιωτκός εκπαιδευτικός), αλλά καταργώντας το μάθημα της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ παραβλέπουν την πολύπλευρη φύση του ανθρώπου και την ανάγκη του να δημιουργεί μέσω των χεριών του και του μυαλού του.
  Μπορεί συνάδελφοι να γίνουμε και η μοναδική ανεπτυγμένη χώρα χωρίς αντίστοιχο μάθημα (δεν έχει σημασία πως ονομάζεται) στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Αισθάνομαι ταυτόχρονα απογοητευμένος, θυμωμένος και κυρίως αδικημένος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Δυστυχώς τίποτε από τα παραπάνω δεν αποτελεί φανταστικό σενάριο, αλλά είναι οι προτάσεις των συμβούλων της υφυπουργού. Δεν έχουν ανάγκη από τέτοιου τύπου ιδέες, είναι ευφάνταστοι όλη την τελευταία περίοδο! Το θέμα είναι να πιστέψουμε ότι κινδυνεύουμε και να το παλέψουμε, πριν γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις και τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Καλησπέρα κι απο εμένα!!Ειμαι ιδιωτικός εκπαιδευτικός (τεχνολόγος) και σήμερα μας ανακοίνωσαν πως τις ερευνητικές εργασίες στο λύκειο δεν μπορούμε να τις διδάξουμε.Έχουν δικαίωμα να τις διδάξουν μόνο όσοι εμπλέκονται στο λύκειο και απο την στιγμή που καταργήθηκε το μάθημα μας (Τεχνολογία Α' λυκείου) δεν μπορούμε να τις διδάξουμε!!Ισχύει κάτι τέτοιο; Μα είναι δυνατόν;Εμεις τόσα χρόνια τι κάναμε δηλαδή;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Δυστυχώς με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αυτό ισχύει. Τους ενδιαφέρει μόνο ότι το project μπορούν να το διδάξουν όλες οι ειδικότητες, για να έχουν ένα πιο φτηνό και ευέλικτο σχήμα στα σχολεία. Η αλήθεια είναι πως η ερευνητική εργασία είναι πολύ κοντά στο μάθημα της τεχνολογίας του λυκείου, πράγμα που αρχίζουν να το καταλαβαίνουν σιγά-σιγά. Αλλά χωρίς οργανική, δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε το μάθημα. Στα δημόσια σχολεία μπορούμε να μην ρυθμίσουμε την υπεραριθμία και το Σεπτέμβρη να το παλέψουμε. Στα ιδιωτικά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.... Πάντως είναι τόσο ανοργάνωτοι, που αμφιβάλλω αν μπορεί να ξεκινήσει το μάθημα από το Σεπτέμβρη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Γιαννης Τζωρτζάκης1 Ιουλίου 2011 - 5:33 μ.μ.

  Τι θα συνέβαινε αν οι Ερευνητικές Εργασίες (projects) βασίζονταν στο μάθημα της Τεχνολογίας και όχι στην περιβαλλοντική; του Γιάννη Τζωρτζάκη

  Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο στη διεύθυνση http://www.alfavita.gr/artro.php?id=37977 , δυστυχως δεν χωρουσε εδω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. http://www.alfavita.gr/protasi_neo_lykeio.pdf

  Στην σελίδα 15 λέει ξεκάθαρα πως το μαθημα της Τεχνολογίας ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ στην ερευνητική εργασία(project)..Ειναι η επίσημη πρόταση απο το ΥΠΔΒΜΘ που θα συζητηθεί σήμερα!!! Γιατί λοιπόν μας έχουν σε τόση αναμονή και μας προκαλούν φόβο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Οι πρώτες απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών ήρθαν πάντως κι ένας από αυτούς είμαι κι εγώ διότι το μάθημα της Τεχνολογίας δεν υπάρχει στο Λύκειο σύμφωνα με τα λεγόμενά τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Αυτό ειναι πάρα πολύ άσχημο και λυπάμαι πραγματικά γιατί κι εγώ ιδιωτικός ειμαι.Ησουν μόνο στο λύκειο ή δίδασκες και στο γυμάσιο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΞΕ...... ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Αλήθεια η Ένωση Τεχνολόγων τι κάνει: Μήπως ετοιμάζει κι άλλη συνάντηση για να τα πούμε; Απ'όλες τις άλλες ειδικότητες γίνονται προσπάθεις κι εμείς χάνουμε επαγγελματικά δικαιώματα. Τώρα όμως είναι αργά ,τι περίμεναν να γίνουμε σαν τις άλλες χώρες που διδάσκεται το μάθημα από το δημοτικό και υπάρχει τόση αδράνεια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Για να πούμε και την αλήθεια πάντως είναι μεγάλη η ευθύνη μας που δεν έχουμε και τους περισσότερους γονείς με το μέρος μας. Γιατί αντι το παιδί να γυρνάει σπίτι ευχαριστημένο απο την δημιουργική ενασχόληση του με το μάθημα, αντ΄αυτού γυρνούσε (απο πολλά σχολεία) με το άγχος να προλάβει ο μπαμπάς να του φτιάξει την κατασκευή μέσα στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Μάλλον κάποιοι γονείς θα νιώθουν ανακουφισμένοι! Στο βαθμό που αδιαφορούσαμε και δεν δώσαμε την αξία που πρέπει στο μάθημα, είμαστε δυστυχώς συνυπεύθυνοι. Μακάρι να συνεχίσει να υπάρχει το μάθημα, έστω και στα γυμνάσια, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να γίνουμε καλύτεροι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. ΜΑ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Σ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ !!!
  ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Είμαι βέβαιος ότι οι ανακοινώσεις που μάλλον δε θα είναι και πολύ ευχάριστες για εμάς, θα βγουν απο το υπουργείο μέσα στον Αύγουστο για ευνόητους λόγους...
  Δεν ξέρω εάν και κατά πόσο μπορούμε να αλλάξουμε τα όποια δεδομένα μέσα στον χρόνο πιλοτικής εφαρμογής του νέου προγράμματος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. ΤΟ "ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ , ΤΙ ΚΑΝΕΙ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Εχω να θέσω μια ερώτηση στους παλιότερους συναδέλφους. Στο γυμνάσιο το μάθημα της τεχνολογίας διδάσκεται με τα μισά παιδιά του τμήματος και τα υπόλοιπα μισά είναι στο μάθημα της πληροφορικής;Οπότε αν ειναι ετσι οι ώρες του τεχνολόγου ειναι διπλές;;Δηλαδή 2 σε κάθε τμήμα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. "Οπότε αν ειναι ετσι οι ώρες του τεχνολόγου ειναι διπλές;;Δηλαδή 2 σε κάθε τμήμα!!"
  Δυο σε καθε τμημα για τον καθηγητη, μια τη βδομαδα ομως για καθε μαθητη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. ΤΟ "ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ , ΤΙ ΚΑΝΕΙ ?
  Μαλλον τίποτα.
  Η ΕΔΜΗΔΕ έχει κανει παρεμβασεις αλλα την εχουν στην αναμονη όπως όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. ΤΟ "ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ , ΤΙ ΚΑΝΕΙ ?
  Σίγουρα τίποτα.!!!!!!!!!!!!!
  Η θεσούλα τους να είναι καλα ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Καταρχάς ψυχραιμία. Νομίζω οτι είναι υπερβολικοί οι φόβοι για κατάργηση του μαθήματος ή καλύτερα για "αποστρατεία" των τεχνολόγων. Στην προοπτική να μη προσληφθεί κανείς το πολύ πολύ να μας βάζουν να διδάσκουμε και άλλα μαθήματα, οπότε χαλαρώστε και απολαύστε το υπόλοιπο του καλοκαιριού.

  Αλήθεια υπάρχει πουθενά αναρτημένο το "νέο" πρόγραμμα του γυμνασίου και το περιεχόμενο του μαθήματος της Τεχνολογίας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Στο νέο πρόγραμμα του γυμνασίου δεν υπάρχει η Τεχνολογία. Δεν γνωρίζουμε με τι ακριβώς αντικαταστάθηκε, αλλά το προτζεκτ του λυκείου μας δίνει μια πρώτη ιδέα.
  Σε καμμία περίπτωση δεν ησυχάζουμε και δεν τα παρατάμε. Όσοι έχουν μείνει στην Αθήνα, έχουν επαφές και προσπαθούν. Από τα σεμινάρια για το πρότζεκτ πήραμε πολλά στοιχεία για τις αδυναμίες του.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΣ ΕΧΕΙ Η "ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ" Η "ΞΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ" Η ΜΑΛΛΟΝ "ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥΣ"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Ο Γιάννης έγραψε στις 23/7 ότι στο νέο πρόγραμμα του γυμνασίου δεν υπάρχει η Τεχνολογία.θα ήθελα να τον ρωτήσω πώς το ξέρει αυτό και πώς είναι δυνατόν να ξέρουμε ότι έχουν βγάλει το μάθημα της Τεχνολογίας και να μην ξέρουμε τι θα μπει στη θέση του;Είναι μόνο σκέψεις του υπουργείου ή έχουν ανακοινώσει κάτι επίσημα;Κάπου είχα διαβάσει μια πρόταση του παιδαγωγικού νομίζω ινστιτούτου, που έλεγε ότι αλλάζει μορφή το μάθημα, αλλά δεν έγραφε πουθενά για κατάργησή του.Και τέλος οι σύμβουλοι του μαθήματος Τεχνολογίας είχαν στείλει μια ανακοίνωση-έγγραφο στο υπουρείο, στις 24.02.2011, για την αναγκαιότητα ενίσχυσης των τεχνολογικών μαθημάτων στη Γενική Εκπαίδευση.Γνωρίζει κάποιος αν τους απάντησε το υπουργείο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Το υπουργείο δεν έχει απαντήσει επίσημα σε κανένα από τα έγγραφα που έχει λάβει (από ΕΕΤΕΚ,ΠΕΚΑΤΕ,ΕΤΕ,ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ, κ.ά.)Από τις συναντήσεις που είχαμε σαν ΠΕΚΑΤΕ με αρκετούς στο υπουργείο (Δ/ντή σπουδών, συμβούλους υπουργού και υφυπουργού, ειδικό γραμματέα, κ.ά)μας ανακοίνωσαν ότι το μάθημα όπως ήταν δεν θα υπάρχει στο νέο Γυμνάσιο. Κανένα επίσημο έγγραφο δεν υπάρχει, αλλά μην ξεχνάτε ότι πριν την ανακοίνωση του πρότζεκτ για το νέο λύκειο (που μας πετάνε έξω) είχε ανακοινωθεί η ανάπτυξη της τεχνολογίας (διάχυση οριζόντια ονομάζουν κομψά την κατάργηση....Από την μέχρι τώρα εμπειρία μας, κάτι σαν το πρότζεκτ φοβόμαστε και για το γυμνάσιο και συνεχίζουμε τις πιέσεις και τις επαφές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. ΚΑΝΕΝΑ ΝΕΟ ?
  ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΙ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. κανουν τα μπανια τους ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Στη προκύρηξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τους εμπειρογνώμονες για την εκπόνηση οδηγών για τον εκπαιδευτικό στην υποχρεωτική εκπαίδευση (δημοτικό, γυμνάσιο), απουσιάζει το μάθημα της Τεχνολογίας. Τουλάχιστον μας έφυγε ένα άγχος, για το αν θα συνεχίσει να υπάρχει το μάθημα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. προκήρυξη και όχι προκύρηξη φυσικά. Συγγνώμη για το ορθογραφικό λάθος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Αν τα πράγματα είναι όπως τα γράφετε... μόνο οι εκλογές θα μας σώσουν.Να φύγουν οι ανίκανοι και να έρθουν οι άλλοι ανίκανοι, μήπως και σωθούμε!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Δεν υπάρχει σωτηρία. Η τάση είναι να φύγουν οι καθηγητές/ριες ειδικότήτων απο τη Γενική Παιδεία και να πάνε στη Τεχνική. Θα ταλαιπωρηθούμε λίγο αλλά στο τέλος θα ρυθμιστεί το θέμα. Δυστυχώς ένα μερίδιο ευθύνης (ίσως και το μεγαλύτερο) το έχουμε εμείς αφου δεν μπορέσαμε να αναδείξουμε το μάθημα, τις αρχές και την παιδαγωγική ωφέλεια του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα γεγονότα ειναι οτι το μάθημα της Τεχνολογίας εχει καταργηθεί απο το Γενικό Λύκειο, και ταυτόχρονα εχουν εισαχθει οι ερευνητικές εργασίες που δεν ειναι μαθημα (δεν εχει βιβλίο, αναλυτικό πρόγραμμα και έχει αναθεση σε όλες τις ειδικότητες). Γίνονται πολλες προσπάθειες, επίσημα και ανεπίσημα, για να μην χαθουν οι οργανικές μας στα γενικά λύκεια.
  Αυτο που φαίνεται να κερδίζουμε, ειναι η δυνατότητα εμπλοκής μας σε ερευνητικές εργασίες και των τριών τάξεων (όταν γίνουν), καθώς και η ανάθεση για το αντικείμενο αυτό σε όλες των ειδικότητες μεν, αλλα σε Α αναθεση για να μη βγουμε υπεράριθμοι. Υπάρχουν βέβαια και άλλα αιτήματα για την εξασφάλισή μας με ασαφή όμως ανταπόκριση εκ μέρους του Υπουργειου.
  Προτείνω επίσης, αν κάποιος έχει κάποια ρεαλιστική πρόταση να την καταθέσει εδω, να γινει ενας διάλογος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Από τη στιγμή που θέλουν να εισαγάγουν τα πρότυπα του εξωτερικού δεν νομίζω οτι υπάρχει ρεαλιστικότερη πρόταση από το να μπει το μάθημα από το Δημοτικό όπως υπάρχει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Κύπρο ως Τεχνολογία και Σχεδιασμός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Στο ΔΕΕΠΣ του 2003 προβλέπεται η επέκταση της διδασκαλίας του μαθήματος της Τεχνολογίας και στη Γ' Γυμνασίου. Απο τότε όμως άλλαξαν γνώμη, θεωρώντας οτι η γνώση των 49 βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης (Θρησκευτικά Γυμνασίου) είναι πολυτιμότερη απο την γνώση των ιδεών, της φύσης και των παιδαγωγικών πλεονεκτημάτων του μαθήματος της Τεχνολογίας. Μάλλον έχουν κατά νου το "Νέο(;) Σχολείο" του 21ου Αιώνα, προφανώς π.Χ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Πάντως στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσικών Γυμνασίων που δημοσιεύτηκε σήμερα απουσιάζει το μάθημα της Τεχνολογίας. Πιστεύει κανένας οτι θα διατηρηθεί στα συμβατικά γυμνάσια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Στα μουσικά Γυμνάσια εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει το μάθημα της Τεχνολογίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ?\

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΟΥΝ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΜΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ? ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟΣ ΗΔΗ. ΠΑΝΤΑ ΑΝΑΠΟΔΑ ΠΑΜΕ, ΕΔΩ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΠΡΕΠΕ. ΠΗΡΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΛΑΘΟΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. ΔΙΟΡΘΩΝΩ ΜΕ ΤΗ ΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. Τελικά το σενάριο με τη Ρομποτική δεν συζητιέται πλέον καθόλου στο Υπουργείο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Ναι, νομίζω ότι αυτό το σενάριο το αποφύγαμε, αλλά πρέπει να περιμένουμε την ανακοίνωση για το νέο γυμνάσιο. Θα υπάρχει κάτι που θα αντικαταστήσει την τεχνολογία όπως την ξέρουμε σήμερα, αλλά τί θα είναι αυτό......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Κάτι που θα έχει σχέση με τις Φυσικές Επιστήμες. Οι καθηγητές/ριες τεχνικών ειδικοτήτων δεν έχουν σχέση με τη γενική εκπαίδευση σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου. Προφανώς όλοι αυτοί οι υπεράριθμοι θα καλύψουν κενά σε άλλες περιφέρειες (όπως ανέφερε η Υπουργός σήμερα)και στα Τεχνικά Λύκεια που σκοπεύουν να δημιουργήσουν. Το 30% - 70% θέλουν να το κάνουν 70% - 30% υπέρ της τεχνικής εκπαίδευσης αλλά αυτό θέλει πολύ χρόνο. Όπως και η πολιτική που ασκείται σε όλα, έτσι και στην εκπαίδευση. Τον Γενάρη μιλούσαν για επέκταση της τεχνολογίας σε όλες τις τάξεις και τον Ιούνη αποφάσισαν οτι δεν είναι απαραίτητη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. Θέλω να δω, που θα κρυφτούν όλοι αυτοί, που θα με διώξουν από το σπίτι μου και θα με κάνουν να τρέχω χλμ από την οικογένεια μου... και δε θα τους βρω!!!Η μόνη πρόταση που θα μπορούσα να δεχτώ είναι, να αντικαταστήσουν την Τεχνολογία με κάτι άλλο, είτε στο Γυμνάσιο είτε στο Τεχνολογικό Λύκειο,που θα το διδάξω πάλι εγώ(εμείς).Στις περιφέρειες της χώρας , να πάνε όλοι αυτοί οι ανίκανοι και τα διορισμένα με μέσο παιδιά τους. Για να μάθουν... ότι δεν μπορούν από την πληρωμένη από εμένα καρέκλα, να καταστρέφουν την οικογενειακή μου γαλήνη!!!ΦΤΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ.
  Στα όπλα συνάδερφοι!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΙ Θέλω να δω, που θα κρυφτούν όλοι αυτοί, που θα με διώξουν από το σπίτι μου και θα με κάνουν να τρέχω χλμ από την οικογένεια μου... και δε θα τους βρω!!!Η μόνη πρόταση που θα μπορούσα να δεχτώ είναι, να αντικαταστήσουν την Τεχνολογία με κάτι άλλο, είτε στο Γυμνάσιο είτε στο Τεχνολογικό Λύκειο,που θα το διδάξω πάλι εγώ(εμείς).Στις περιφέρειες της χώρας , να πάνε όλοι αυτοί οι ανίκανοι και τα διορισμένα με μέσο παιδιά τους. Για να μάθουν... ότι δεν μπορούν από την πληρωμένη από εμένα καρέκλα, να καταστρέφουν την οικογενειακή μου γαλήνη!!!ΦΤΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ.
  Στα όπλα συνάδερφοι!!!ΦΤΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ.
  Στα όπλα συνάδερφοι!!!ΦΤΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ.
  Στα όπλα συνάδερφοι!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. και εγω μαζι σας κυριοι...ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΙ Θέλω να δω, που θα κρυφτούν όλοι αυτοί, που θα με διώξουν από το σπίτι μου και θα με κάνουν να τρέχω χλμ από την οικογένεια μου... και δε θα τους βρω!!!Η μόνη πρόταση που θα μπορούσα να δεχτώ είναι, να αντικαταστήσουν την Τεχνολογία με κάτι άλλο, είτε στο Γυμνάσιο είτε στο Τεχνολογικό Λύκειο,που θα το διδάξω πάλι εγώ(εμείς).Στις περιφέρειες της χώρας , να πάνε όλοι αυτοί οι ανίκανοι και τα διορισμένα με μέσο παιδιά τους. Για να μάθουν... ότι δεν μπορούν από την πληρωμένη από εμένα καρέκλα, να καταστρέφουν την οικογενειακή μου γαλήνη!!!ΦΤΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ.
  Στα όπλα συνάδερφοι!!!ΦΤΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ.
  Στα όπλα συνάδερφοι!!!ΦΤΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ.
  Στα όπλα συνάδερφοι!!! ΦΤΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ.
  Στα όπλα συνάδερφοι!!!ΦΤΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ.
  Στα όπλα συνάδερφοι!!!ΦΤΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ.
  Στα όπλα συνάδερφοι!!!

  ΦΤΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ.
  Στα όπλα συνάδερφοι!!!ΦΤΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ.
  Στα όπλα συνάδερφοι!!!ΦΤΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ.
  Στα όπλα συνάδερφοι!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. Νομίζω ότι οι περισσότεροι συμφωνούν με την αγανάκτησή σας!
  Τελικά "θυμήθηκαν" να μας καλέσουν στην επιμόρφωση του πρότζεκτ για τα τεχνολογικά λύκεια! Αν δώσουν και πρώτη ανάθεση σε όλους και στο γενικό λύκειο, τότε μπορούμε να έχουμε οργανική και εκεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. Έχει κανείς νέα για το Γυμνάσιο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. ΣΥΜΦΩΝΩ ..."Αν τα πράγματα είναι όπως τα γράφετε... μόνο οι εκλογές θα μας σώσουν.Να φύγουν οι ανίκανοι και να έρθουν οι άλλοι ανίκανοι, μήπως και σωθούμε!!!!"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. Όπως αναμενόταν η "Ερευνητική Εργασία" του Λυκείου ανατίθεται σε όλες τις ειδικότητες. Μάλιστα, υπάρχει η υποχρέωση ένας απο τους δυο εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την επίβλεψη της εργασίας να είναι της ειδικότητας ΠΕ02 ή ΠΕ03 ή ΠΕ04. Οπότε τι μας μένει; Μόνο η Τεχνολογία Γυμνασίου και αυτή μέχρι του χρόνου. Η υπόθεση θυμίζει λίγο τον Καντάφι, που έχανε συνεχώς (αν και κέρδιζε μερικές μάχες), μέχρι να χάσει ...την οργανική του τελείως!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. ένας απο τους δυο εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την επίβλεψη της εργασίας να είναι της ειδικότητας ΠΕ02 ή ΠΕ03 ή ΠΕ04;;; που το λέει αυτό συνάδελφε; ΕΝΑ απο τα προτζεκτ πρεπει να είναι έτσι. Επιπλέον, μπορεις να παρεις ολοκληρο προτζεκτ (3 ωρες) και αλλο ένα, αν συμφωνήσει ο σύλλογος. Και ολα αυτα σε πρωτη αναθεση για να μην βγουμε εξω απο το Λυκειο. Να ξερετε οτι όλα αυτα τα κανονίσαμε εμεις, δεν μας τα χάρισαν, θα τα πουμε αναλυτικά και απο κοντα στη συνάντηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. Σε πρώτη ανάθεση το έχουν όλοι. Ποιοί θα συμπληρώνουν όμως πρώτοι το ωράριο τους και ποιοί θα βγούν τελικά έξω απο το λύκειο; Το κλειδί είναι η Τεχνολογία Γυμνασίου. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε τη προσοχή μας. Αν την βγάλουν τότε δεν μας σώζει η Ερευνητική Εργασία και μόνο. Τι λες εσύ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. ΑΝ ΔΕΝ ΦΕΡΘΟΥΝ ΟΡΘΑ , ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΡΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ. ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΠΑΙΧΝΙΔΑΚΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ, ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΦΤΥΑΡΙΑ, ...ΠΡΩΤΟΙ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΜΕΣΑ..., ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ , ΕΝΑΣ ... ΑΡΚΕΙ ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. Τις ερευνητικές εργασίες τις έχουν όλοι σε Α Ανάθεση γιατι το ζητήσαμε εμείς, ηταν να το εχουν όλοι σε Β ανάθεση, οπότε τότε θα ηταν τα πολυ δύσκολα. Προφανως πρέπει να ασχοληθούμε με την τεχνολογία του γυμνασίου, αυτος είναι ο στόχος τώρα. Με τα προτζεκτ τελειώσαμε και τα πράγματα πήγαν όσο καλύτερα γινόταν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. Ακούγεται τίποτα για την Τεχνολογία Γυμνασίου; Είναι σίγουρο οτι θα την καταργήσουν και το νέο μάθημα θα το κάνουν οι ειδικότητες ΠΕ04 ή, απλά θα το κάνουν και οι ΠΕ04 σε α' ανάθεση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. Μάλλον θετικά ακούγεται οτι ο γενικός Γραμματέας θα παραιτηθεί μετά τις γκάφες του σχετικά με τις τοποθετήσεις των Διευθυντών. Είναι αυτός που πρωτοστατεί, αν και Μηχανικός, στη κατάργηση του μαθήματος της Τεχνολογίας απο τα Γυμνάσια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 85. Ξέρει κανείς τι περιλαμβάνει αναλυτικά το νέο πρόγραμμα σπουδών στο γυμνάσιο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 86. Που το βρήκες συνάδελφε αυτό για τον Γενικό Γραμματέα? Ακούστηκε ότι θα παραιτηθεί για τα βιβλία, αλλά αμέσως το διέψευσε. Το να περιμένουμε πάντως κάτι από μία παραίτηση...,μάλλον είναι ενδεικτικό της κατάστασής μας.
  Αληθεύει ότι στο καινούριο πρόγραμμα υπάρχει μισή ώρα Τεχνολογίας στη ζώνη δραστηριοτήτων? Ξέρει κανείς κάτι? Υπάρχει έτοιμο πρόγραμμα για τα πιλοτικά σχολεία?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 87. Το μοναδικό νέο είναι οτι στα πιλοτικά σχολεία, το μάθημα της Τεχνολογίας, εξακολουθεί να γίνεται όπως και στα μη πιλοτικά!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 88. Να και ένα ευχάριστο νέο. Άντε να γελάσει λίγο το χειλάκι μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 89. Στο σχολείο ήρθε απόφαση από το υπουργείο που δίνει την δυνατότητα στους κλάδους ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ18 και ΠΕ17, να διδάξουν μαθημα άλλης ειδικότητας μέχρι 7 ώρες. Κάποιοι καθηγητές επιμένουν ότι αυτή η απόφαση αφορά και τους υπόλοιπους κλάδους, πχ. ΠΕ11 ΚΛΠ. Τι ισχύει τελικά;
  Αν δει κανείς τις αναθέσεις μαθημάτων στο Γυμνάσιο θα διαπιστώσει ότι, υπάρχουν μαθήματα όπως η Γεωγραφία που δίνεται Α και Β ανάθεση σε μαθηματικούς, φυσικούς, βιολόγους, οικιακής οικονομίας εκτός από τους καθηγητές τεχνολογίας. Αυτό είναι κάτι σημαντικό και θα πρέπει να το διεκδικήσουμε. Ανάθεση λοιπόν και σε μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο μαθηματικός, ο φυσικός ή οι καθηγητές οικοιακής οικονομίας είναι πιο ικανοί να διδάξουν το συγκεκριμένο μάθημα και όχι εμείς. Πιστεύω ότι κύριος σκοπός των καθηγητών τεχνολογίας πρέπει να είναι η ανάθεση και άλλων μαθημάτων έτσι ώστε να μην μπορούν να μας κουνήσουν από τις θέσεις μας και όχι να μοιρολογούμε συνέχεια. Θα πρέπει να φωνάξουμε και να διεκδικήσουμε ότι μπορούμε όπως κάνουν ξέχωρα από μας οι ΠΕ14 που έχουν καταφέρει να πάρουν Α ανάθεση σε μαθήματα που δεν σχετίζονται και πολύ με το αντικείμενό τους. Είναι η κατάλληλη εποχή να διεκδικήσουμε ότι μπορούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 90. Η σκέψη για κατάργηση του μαθήματος είναι γελοία.Άλλωστε, αν γίνετε σωστά, μπορεί να είναι το αγαπημένο των μαθητών.
  Αν καταφέρουμε εμείς(οι καθηγητές),οι σύμβουλοι του μαθήματος( πάνω απ΄όλους) και η ΠΕΚΑΤΕ να δείξουμε στο υπουργείο τι πραγματικά μπορεί να κερδίσει ο έλληνας μαθητής μέσα από το μάθημα της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, νομίζω ότι μόνο ένας καθυστερημένος υπουργός παιδείας, θα σκεφτόταν να το καταργήσει!!!!Ειλικρινά δεν ξέρω που στηρίζουν τις σκέψεις για κατάργηση του μαθήματος και αυτό θα είναι που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει.
  Αν είναι απλά μια ιδέα κάποιου ανεγκέφαλου, εύκολα νομίζω θα μπορέσουμε να τους αλλάξουμε γνώμη.Αν όμως στηρίζονται,σε πιθανά δικά μας λάθη στη διδασκαλία του μαθήματος, θα πρέπει να εντοπίσουμε τα λάθη αυτά και οι σύμβουλοι να τα διορθώσουν.
  Μπορεί κάποιος που ίσως γνωρίζει περισσότερα( ίσως ο ΓΤ )να μας πει που στηρίζουν αυτή τους τη σκέψη;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 91. Τελικά το αλλάζουν ή όχι το μάθημα στα Γυμνάσια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 92. Μιχαήλ Κατσίπης, ΠΕ12 Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ4 Σεπτεμβρίου 2011 - 1:29 π.μ.

  Κάποτε το Υπουργείο έταζε λαγούς με πετραχείλια στους μηχανικούς για να έρθουν κοντά του. Τώρα τους θεωρεί λιγότερο ικανούς από τους ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, να διδάξουν το μάθημα "Ερευνητικές εργασίες". Φαίνεται ότι δεν τους αντέχει! Φυσικά δεν ξέρει τί του γίνεται, μιας και πριν από λίγες μέρες στο νομοσχέδιό του προέβλεπε εξίσωση των πτυχίων τους, με πτυχία Master.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 93. Συνάδελφε, διαφωνώ με αυτο που λες, σχετικά με το ποιους θεωρει κατάλληλους το υπουργείο. Να ξέρεις ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για προτεραιότητα σε γλώσσα/ μαθηματικά / φυσ. επιστήμες που προσπαθεί να ακολουθήσει το υπουργείο. Από την άλλη, τώρα τουλάχιστον, θεωρεί εμας πιο κατάλληλους και θεωρεί επίσης οτι οι ΠΕ2,3,4 θα προσπαθήσουν να μην εμπλακουν. Γι αυτό τους υποχρεώνει, έναν τουλαχιστον απο καθε σχολείο να εμπλακει, εστω και μία ωρα με τα πρότζεκτ για να μην βγαλουν την ουρά τους απέξω. Βεβαια σε ενα δυο χρόνια, οταν η κουλτούρα των ερευνητικών εργασιών περάσει στο σύστημα, πολλοι απο αυτους θα είναι εξαιρετικά ικανοί, οπότε τότε μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Η λύση για εμάς είναι να τα δώσουμε όλα, να κάνουμε πολυ καλή δουλειά, να υποβάλλουμε τις δουλειές μας για να πάρουμε βραβεία καινοτομίας και τότε, με στοιχεία, να μπορούμε να πούμε οτι εμεις ειμαστε οι καλύτεροι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 94. Αγαπητέ Γ.Τ.
  τι εννοείς ακριβώς με το ότι ο μάθημα γίνεται και στο νέο Γυμνάσιο?
  Με ποιό καθεστώς , πόσες ώρες και σε ποιές τάξεις? Πού υπάρχει δημοσιευμένο το νέο πρόγραμμα σπουδών?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 95. Αγαπητέ Γ.Τ.
  "Πού υπάρχει δημοσιευμένο το νέο πρόγραμμα σπουδών? " Γιατί δεν μας απαντάτε ?
  Μήπως μονο στη φαντασια μας , στα πλαισια της ονειροπόλου τελευταίας απάντησής σας στον κον μ. κατσίπη (είπε τα πράγματα με το όνομά τους).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 96. Είναι μάλλον κάτι παραπάνω απο σίγουρο οτι το μάθημα στο Λύκειο θα το κάνουν οι εικότητες που θα πρέπει να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο. Οπότε η προοπτική να καταντήσει το μάθημα ΣΕΠ ή κάτι ανάλογο, αν δεν το προσέξουμε, έχει πολλές πιθανότητες να πραγματοποιηθεί. Φαίνεται όμως οτι το Υπουργείο βάζει νερό στο κρασί του, ή καλύτερα κάνει πίσω, προφανώς γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί το πρόβλημα των υπεραρίθμων συναδέλφων που θα προκύψουν. Ήδη σοκαρίστηκαν με τους 1000 που έχουν ωράριο μέχρι 3 ώρες οπότε...Αν πάντως είχαν σκοπό να βγάλουν το μάθημα της Τεχνολογίας απο τα γυμνάσια και να το αντικαταστήσουν με κάτι άλλο που θα το διδάσκουν άλλες ειδικότητες δεν θάπρέπε να είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα; (η ερώτηση είναι μάλλον ρητορική). Την άλλη Παρασκευή θα ενημερωθούν οι διευθυντές των πιλοτικών γυμνασίων και μετα απο 2 εβδομάδες θα σεμιναριαστούν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων. Λέτε να υπάρχουν εκπλήξεις; Ξέρεις κανείς τίποτε; Μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει τα λεγόμενα του συναδέλφου Γ.Τ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 97. Τα λεγόμενά μου συνάδελφοι, είναι απάντηση στο αν υπάρχει κανα νέο για τα πιλοτικα σχολεία. Το μονο νέο που υπάρχει (μεχρι στιγμής) είναι οι οδηγίες των μαθημάτων. Στη τεχνολογία λοιπόν, λεει ένα ολιγόλογο οτι το μάθημα θα γίνεται συμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών χωρις να λεει οτι αλλαζει κατι. Για να λέει όμως αυτό, σημαίνει οτι το μάθημα υπάρχει, αλλιως δεν θα έλεγε τίποτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 98. Τελικά τι θα γίνει με τους συναδέλφους που είχαν οργανική στο Λύκειο και δίδασκαν Τεχνολογία;Οι Δ/νσεις έχουν απάντηση;Όποιος μάθει περισσότερα για το θέμα ας μας ενημερώσει για να δούμε τι θα γίνει.Φέτος πάντως με αυτά που αναφέρει η εγκύκλιος μέχρι 3 ώρες (το περισσότερο) μπορούμε να διδάξουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 99. Μιχάλης Κατσίπης ΠΕ12 Πολ.- Μηχ. Ε.Μ.Π.5 Σεπτεμβρίου 2011 - 2:05 π.μ.

  Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αφενός μεν ως εξεταζόμενο μάθημα στις πανελλήνιες εξετάσεις το σχέδιο (γραμμικό), αφετέρου δε ως μοναδικό, κοινό, βασικό μάθημα σε όλους τους μηχανικούς (Πολιτικούς΄, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους, Ναυπηγούς, Τοπογράφους, Μεταλλειολόγους, Δομικούς, Διακοσμητές, Γραφίστες κ.λ.π.) των ΑΕΙ και ΤΕΙ,να είναι το σχέδιο (γραμμικό) και να μην διδάσκεται στο Λύκειο.
  Υποχρεώνονται δηλαδή χιλιάδες υποψήφιοι φοιτητές να κάνουν φροντιστήριο για να δώσουν Πανελλήνιες εξετάσεις και ακόμα περισσότεροι πρωτοετείς φοιτητές να βλέπουν πρώτη φορά στη ζωή τους σχέδιο μέσα στη σχολή.
  Ας αφήσουμε δε το πόσο χρήσιμο εργαλείο μπορεί να είναι το σχέδιο στη δουλεία των Συμβολαιογράφων, δικηγόρων, μεσιτών, όλων των επαγγελμάτων των τεχνικών ειδικοτήτων κ.λ.π. Τέλος ποιός από όλους μας δεν θα ήθελε να καταλαβαίνει τί φαίνεται ( υπογράφει ), ότι αγοράζει ή πουλάει σχεδιασμένο πάνω σε ένα χαρτί. π.χ. σπίτι, οικόπεδο κ.λ.π.?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 100. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για το μάθημα της τεχνολογίας στο γυμνάσιο, παρά μόνο ότι ο τίτλος του παραμένει ίδιος. Υπάρχει η πιθανότητα να είναι κάτι σαν το πρότζεκτ του λυκείου, αλλά σε πιο απλοποιημένη μορφή. Αυτό είναι κάτι που τους βολεύει για να μειώσουν κόστος και ώρες, αλλά εμείς παλεύουμε για κάτι περισσότερο. Προσπαθούμε να "σώσουμε" την εργαστηριακή του φύση που είναι απολύτως απαραίτητη. Στο λύκειο τώρα, υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχουμε σε περισσότερα από ένα πρότζεκτ, αρκεί να μην υπάρχει η ζώνη με τις ομάδες των 20 ατόμων, αλλά πόσα πρότζεκτ μπορεί κάποιος να "τρέχει" για να συμπληρώσει ωράριο και να είναι ποιοτικά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 101. Μιας και ψάχνουν, λέει, καθηγητές να γεμίσουν τα κενά, δε θα έπρεπε και εμείς να κοιτάξουμε και για καμία δεύτερη ανάθεση (π.χ. Γεωγραφία)?
  Το σενάριο αυτό παρά το ότι θα έχει απέναντι τους ΠΕ4, νομίζω πως θα βοηθούσε τη συνολική οργάνωση, αφου είναι σίγουρο ότι οι τεχνολόγοι μένουν με λιγότερες ώρες, μόνο και μόνο λόγω Λυκείου.
  Τώρα για το Γυμνάσιο δε θα ανακοινώσουν, άραγε το νέο πρόγραμμα σπουδών?
  Ελπίζω, πάντως, ο Γ.Τ. να ξέρει κάτι που να μην μπορεί να ανακοινώσει, γιατί δεν εξηγείται, με τα μέχρι τώρα γνωστά δεδομένα, η αισιοδοξία του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 102. Σχετικά με το νέο πρόγραμμα, η συνάντηση των διευθυντών στο υπουργείο για την ενημέρωση τους αναβλήθηκε για αργότερα. Επίσης δεν υπάρχει καμιά σχετική προετοιμασία και ενημέρωση για αλλαγές στην ύλη και ωράριο διδασκαλίας. Το μόνο σίγουρο είναι οτι το ωράριο 8.00 - 16.00 δεν θα ισχύσει. Όλοι οι εκπαιδευτικοί των πιλοτικών γυμνασίων θα περάσουν απο σχετικό σεμινάριο σε μερικές εβδομάδες. Εννοείται οτι αν υπήρχαν αλλαγές στις αναθέσεις και στη αναγκαία σύνθεση των εκπαιδευτικών θα υπήρχε ήδη ενημέρωση. Προφανώς και στη λογική να μη περισσέψει κανένας δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν σημαντικές αλλαγές. Το πολύ πολύ το μάθημα να διδάσκεται και απο τους καθηγητές των Φυσικών Επιστημών, αφού υπάρχει μια κατεύθυνση αναβάθμισης της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Είναι σαφές οτι οι οργανικές μας θέσεις γίνονται προσωποπαγείς, με τη προοπτική στο μέλλον να διορίζονται οι καθηγητές ειδικοτήτων ίσως μόνο για τα τεχνικά γυμνάσια ή λύκεια. Νομίζω οτι οι ανησυχίες μας, αν και δικαιολογημένες, είναι μάλλον υπερβολικές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 103. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε λιγότερο από μια βδομάδα αρχίζουν τα μαθήματα και οι υπεύθυνοι στο υπουργείο "παίζουν" με τα νεύρα μας και με τα νεύρα των οικογενειών μας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 104. Τι εννοείς συνάδελφε;Για ποιο απ΄όλα παίζουν με τα νεύρα μας;Εγώ βλέπω το πολύ απλό.Χωρίς κανένα προγραμματισμό, κλεισμένοι σε κάποια γραφεία,την τελευταία μέρα,εφαρμόζουν καινοτόμα δράση (τις ερευνητικές εργασίες) και περιμένουν και θεματικά αποτελέσματα!!!Όπως έγινε ο μη προγραμματισμός, θα περισσεύουν 400 Τεχνολόγοι από τα Λύκεια και τα ΕΠΑΛ.Εξαιτίας των πολλών συνταξιοδοτήσεων δεν υπάρχουν ΠΕ02,ΠΕ03,ΠΕ04 για τα μαθήματα των κύριων ειδικοτήτων και νομίζουν ότι όλοι θα τρέξουν για το project;Κουράστηκα να ταλαιπωρούμαι άδικα και χωρίς λόγο.Πότε θα υπάρξει επιτέλους ένας έγκαιρος προγραμματισμός;Να αισθανθώ ότι κάποιος με παίρνει στα σοβαρά και συμβάλλω στην πρόοδο των μαθητών μου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 105. Μιχάλης Κατσίπης ΠΕ12 ΠΟΛ.- ΜΗΧ. Ε.Μ.Π.5 Σεπτεμβρίου 2011 - 11:42 μ.μ.

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ !!!
  "Τι εννοείς συνάδελφε;Για ποιο απ΄όλα παίζουν με τα νεύρα μας;Εγώ βλέπω το πολύ απλό.Χωρίς κανένα προγραμματισμό, κλεισμένοι σε κάποια γραφεία,την τελευταία μέρα,εφαρμόζουν καινοτόμα δράση (τις ερευνητικές εργασίες) και περιμένουν και θεματικά αποτελέσματα!!!" και " Αγαπητοί συνάδελφοι, σε λιγότερο από μια βδομάδα αρχίζουν τα μαθήματα και οι υπεύθυνοι στο υπουργείο "παίζουν" με τα νεύρα μας και με τα νεύρα των οικογενειών μας;"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 106. Μήπως θα έπρεπε εκτός απο τις ερευνητικές εργασίες στο λύκειο να διεκδικούμε και ώρες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Το μάθημα της Τεχνολογίας πρέπει να εισαχθεί και στο δημοτικό οπως σε τόσες και τόσες χώρες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 107. ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΤΟΝ ΚΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 108. Εννοείς για την εργασιακή εφεδρεία?
  Γιατί όμως να διώξουν εμάς και να προσλάβουν άλλους, αφού τώρα τους λείπουν καθηγητές?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 109. ΟΛΟΙ ( ΠΕ 12 ΚΑΙ 17 ) ΟΣΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ( ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ) ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ? ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 110. Έχω γίνει γραφική να ρωτάω και να εξηγώ.Τι θα κάνουμε στα Γεν.Λύκεια (ΠΕ12,ΠΕ14,ΠΕ17) θα περιμέμουμε τους ωρομίσθιους που θα έρθουν να κάνουν ερευνητικές εργασίες;Δε βρίσκω απίθανο να προσλάβουν ωρομίσθιους για τα project και να μας έχουν πλεονάζοντες να γυρνάμε από εδώ και από εκεί.Αν είναι ποτέ δυνατόν!Αν χαθούν οι οργανικές δε νομίζω ότι οι συνθήκες θα μας επιτρέψουν να ξαναπάρουμε οργανικές στα Λύκεια!Φέτος θα πρέπει να υπερασπιστούμε σθεναρά τη δουλειά μας και τη θέση μας στα Λύκεια.Περιμένω ενημέρωση απο τον Γ.Τ για τα φλέγοντα θέματά μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 111. Αγαπητή συνάδελφε, εγώ ούτε θεσμικό ρόλο έχω, ούτε στέλεχος του Υπουργείου είμαι. Το ότι ξέρω δύο πράγματα, είναι επειδή, μαζί με άλλους λίγους συναδέλφους, τρέχαμε ολο τον προηγούμενο χρόνο για να γλυτώσουμε ότι μπορούμε.
  Για τα σχέδια που αναφέρεις, εχεις δικιο φυσικά, εχω και εγω ακριβως το ίδιο πρόβλημα. Το μόνο που ξέρω είναι, οτι με πρωτοβουλία Σχ.Συμβούλου του Πειραιά γραφτηκε κείμενο που συνυπογράφηκε από πολλους Συμβούλους και σταλθηκε στους αρμόδιους πριν ενα μήνα. Δεν γνωρίζω αν υπήρξε απάντηση. Για τις Τεχνολογίες οι μέχρι τώρα, κινήσεις όλων των ενώσεων είναι γνωστές, δεν εχει νόημα να τα ξαναπούμε.
  Σχετικά με τα προτζεκτ, επειδη ρωτούν πολλοί, να σας πω οτι εγώ ανέλαβα 5 ώρες στο σχολείο μου. Ο λόγος που δεν ανέλαβα 6 ώρες, όπως θα μπορούσα, είναι οτι θέλω ενα τουλάχιστον προτζεκτ να γίνει πολύ καλό, γιαυτό ήθελα να είναι διεπιστημονικό και σύμφωνο με τις παιδαγωγικές προδιαγραφές.
  Σχετικά με τα υπόλοιπα, η προσωπική μου γνώμη είναι, οτι δεν θα ξαναπάρει οργανική τεχνικός κλάδος σε ΓΕΛ, συμφωνώ μαζί σου. Επίσης όμως, η γνώμη μου είναι, ότι οι υπάρχοντες, θα ταλαιπωρηθούν, αλλά θα παραμείνουν. Οποιος έχει αντίθετες γνώμες, είναι δικαίωμά του, οι δικές μου, με τα σημερινά δεδομένα, είναι αυτές.
  Το Σάββατο, ελάτε όλοι να συναντηθούμε να τα πούμε από κοντά να δούμε τι θα κάνουμε και τι περιθώρια έχουμε. Για τη συνάντηση δεν είμαι υπεύθυνος εγώ, θα ενημερωθώ όπως και εσείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 112. Δύο ερωτήσεις προς Γ.Τ.:
  α) Τί ώρα και πού είναι η συνάντηση της ΠΕΚΑΤΕ το Σάββατο;
  β) Υπάρχει κάτι νεώτερο σχετικά με το Γυμνάσιο;
  Νομίζω πως το Γυμνάσιο πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή η βασική μας προτεραιότητα, από τη στιγμή που στο Λύκειο δεν μπορούμε, δυστυχώς, τώρα να αλλάξουμε κάτι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 113. Καλησπέρα συνάδελφοι. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα να βρεθεί δωρεάν χώρος κοντά σε μετρό ή ηλεκτρικό για να βρεθούμε το Σάββατο. Τα σχολεία δεν έχουν φύλακα για να ανοίξει και τα πανεπιστήμια είναι άνω-κάτω. Έχουμε μια επαφή με τον πρόεδρο της ΑΣΠΑΙΤΕ για να μας διαθέσει μια αίθουσα, αλλά δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση.
  Οι οργανικές στο λύκειο δεν θα χαθούν αφού έχουμε το πρότζεκτ Α ανάθεση. Μην υποχωρήσετε σε τυχόν πιέσεις. Αντίθετα, πιέστε εσείς να πάρετε 6 ώρες και το ρόλο του συντονιστή. (Και κάντε και όσο καλύτερη δουλειά μπορείτε για να έχουμε επιχειρήματα) Την επόμενη χρονιά θα έχουμε περισσότερες. Για το γυμνάσιο πραγματικά υπάρχει μια τεράστια μυστικότητα από πλευράς υπουργείου.Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ο τίτλος παραμένει, αλλά το περιεχόμενο αλλάζει. Τίποτε περισσότερο δεν έχει διαρρεύσει από το γραφείο του ΓΓ, παρ΄όλες τις πιέσεις μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 114. Αγαπητέ Γ.Τ.
  Σε ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Δυστυχώς,όμως, δεν είναι καθησυχαστική...
  Άρα, νέες ερωτήσεις:
  Φοβάσαι, μήπως, παρά τον τίτλο, μας πετάξουν έξω από τις αναθέσεις και κάνουν το μάθημα κάτι σαν Φυσική (ειδικά στην πρώτη Γυμνασίου που δεν υπάρχει);
  Αναφέρεσαι στην ζώνη 2-4 (εάν υπάρξει) ή στο κανονικό πρόγραμμα;
  Από τα πιλοτικά σχολεία δεν ξέρουμε κάτι;
  Τελικά, αυτή η ιστορία εξελίσσεται σαν σκωτσέζικο ντούζ. Από την απόγνωση και τη σίγουρη κατάργηση, στο ότι θα μείνει στη ζώνη 2-4, και από εκεί στο ότι θα μείνει αλλά με άλλο περιεχόμενο.
  Δε σε φοβίζει το γεγονός ότι αλλάζει τι περιεχόμενο χωρίς κανείς τη συμμετοχή κανενός συμβούλου μας, καμίας επιστημονικής ένωσης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 115. Ακόμη δεν ανακοίνωσαν τους επιμορφωτές των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα γυμνάσια. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα που ξεκινούν στα πιλοτικά γυμνάσια τα μαθήματα, το μάθημα της Τεχνολογίας θα διδάσκεται κανονικά και συμβατικά μέχρι το τέλος του μηνός και μετά τι; Θα προσλάβουν ΠΕ04 για να κάνουν το μάθημα αφήνοντας τους καθηγητές/τριες της Τεχνολογίας στον αέρα; Είναι δυνατόν;
  Είναι δυνατόν σε μια μεταπρατική χώρα που φημίζεται για την ανυπαρξία παραγωγής να υποβαθμίζεται το μάθημα της Τεχνολογίας;
  Ίσως τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά και θα πρέπει να τα βλέπουμε με περισσότερη αισιοδοξία. Αν προσέξετε τα παραδείγματα του project που έκδοσε ο ΟΕΠΕΚ έχει πολλά που έγραψαν μηχανικοί και γεωπόνοι. Αυτό μάλλον σημαίνει κάτι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 116. ΤΟ "ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ , ΤΙ ΚΑΝΕΙ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 117. "Οι οργανικές στο λύκειο δεν θα χαθούν αφού έχουμε το πρότζεκτ Α ανάθεση."ποιος "νομος "το λεει?

  αγαπητε Γ.Τ. "Μην υποχωρήσετε σε τυχόν πιέσεις." ποια τα επιχειρηματα μας?
  "Αντίθετα, πιέστε εσείς να πάρετε 6 ώρες και το ρόλο του συντονιστή"απο το νομο , μπορουμε να πα ρουμε 2 εργασιες , ποιοι νομοι το λενε ?
  και γενικα τι νομοθεσια υπαρχει μεχρι σημερα που μας αφορα ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 118. Συνάδελφοι βλέπω οτι υπάρχει ενα μπερδεματάκι. Ο Γ.Τ. είμαι εγώ, ο Γιάννης όμως είναι άλλος. Για οτιδήποτε αφορά στην ΠΕΚΑΤΕ, απαντά εκείνος. Εγω απαντάω σε θέματα σχετικά με τα προτζεκτ, με τα οποία εχω εμπλακεί περισσότερο.
  Ανώνυμε, διάβασε την εγκύκλιο με θέμα: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 και θα καταλάβεις. Γραφτηκε ετσι, ώστε να επιτρέπει 2 ζωνες στο πρόγραμμα, άρα 2 εργασίες μαξιμουμ για εμάς. Λέει "Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση των ζωνών κατά τη διάρκεια των οποίων υλοποιείται η ερευνητική εργασία εναπόκειται στο Σύλλογο Διδασκόντων." Τα μαθηματα της Α Λυκείου ειναι 32 ώρες, η εβδομάδα έχει 35 ώρες, περισσεύουν 3 ωρες. Αρα χωράνε 2 ζώνες προτζεκτ. Αυτο εξυπηρετει και το σχολείο που κανει οικονομία στις αίθουσες, στα εργαστήρια κλπ. Ζορίζει βέβαια τον προγραμματιστή. Να το εξηγήσεις στον διευθυντή σου και θα το καταλάβει υποθέτω. Ο νόμος που λεει ο Γιάννης είναι η εγκύκλιος αυτή. Τα καθήκοντα και ο ορισμός του υπεύθυνου προτζεκτ βρίσκονται επίσης εκει. Η επιστημονική τεκμηρίωση των προτζεκτ βρίσκεται σε βιβλίο στο Ψηφιακό Σχολείο στην Α Λυκείου, εχει 250 σελίδες με παραδείγματα.
  Και τώρα η γνώμη μου: όποιος νομίζει οτι θα κανει προτζεκτ καλό, απλά και μόνο επειδη δίδασκε τεχνολογία, κάνει λαθος. Θέλει δουλειά το πράγμα. Είναι όπως οταν νεοδιόριστοι, πήραμε το μάθημα της τεχνολογίας και προσπαθούσαμε να βγάλουμε άκρη, κάτι τέτοιο. Από την άλλη, υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι με όρεξη να εμπλακούν, διαφόρων ειδικοτήτων. Οταν λοιπόν γίνει ο απολογισμός, που θα γίνει γιατι το ξέρω, πρέπει να φανούμε καλύτεροι. Αυτο είναι που λεω συνέχεια και εγω και ο Γιάννης, πρέπει να αποδείξουμε οτι είμαστε καλοί. Αν δεν το κάνουμε, του χρόνου η θέση μας θα είναι πολυ χειρότερη απ ότι είναι τώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 119. "Οταν λοιπόν γίνει ο απολογισμός, που θα γίνει γιατι το ξέρω, πρέπει να φανούμε καλύτεροι. Αυτο είναι που λεω συνέχεια και εγω και ο Γιάννης, πρέπει να αποδείξουμε οτι είμαστε καλοί. Αν δεν το κάνουμε, του χρόνου η θέση μας θα είναι πολυ χειρότερη απ ότι είναι τώρα."
  ΑΓΑΠΗΤΕ Γ.Τ. Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΟΥ!

  ΠΟΙΟΣ? ΠΟΤΕ? ΠΩΣ? ΠΟΥ? ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ?, Δ/ΝΣΗΣ? Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ? Η ΑΛΛΩΣ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ? ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Σ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ Η ΘΑ ΜΑΣ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΟΥΝ ΠΑΛΙ ,ΕΠΕΙΔΗ ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ Η ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟ Η ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΩ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 120. ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ " ΤΟ "ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ , ΤΙ ΚΑΝΕΙ ?"ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΑΝΩ !!!

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΚΑΤΙ ? ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ , ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ "ΑΠΛΟΥΣ" ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΥ Σ ΕΜΑΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ-ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΛΕΥΟΥΝ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 121. Μιχάλης Κατσίπης, ΠΕ12 Πολ.- Μηχ. Ε.Μ.Π.8 Σεπτεμβρίου 2011 - 10:15 μ.μ.

  Αγαπητοί συνάδελφοι, εσείς που μπορείτε πιο πολύ απ΄όλους μας και ιδιαίτερα εσείς κύριε Γ.Τ. ο οποίος καθώς φαίνεται στην παρούσα ηλεκτρονική κουβέντα μας, είστε ο ποιός χρήσιμος για όλους εμάς και σας ευχαριστώ γι΄αυτό, παίρνω το θάρρος να σας ζητήσω κι εγώ μια χάρη.
  Θα ήθελα να "πιέσετε" έτσι ώστε να επιλεγούμε, να παρακολουθήσουμε(αφού το επιθυμούμε), ΟΛΟΙ εμείς που κάναμε το μάθημα της Τεχνολογίας, το επιμορφωτικό σεμινάριο για τα project. Υπενθυμίζω πως τα αποτελέσματα της επιλογής δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί, τα περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, και άρα πρέπει ότι μπορούμε να κάνουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
  Αγαπητέ κύριε Γ.Τ. και πάλι σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας και περιμένω ευχάριστα νέα για όλους μας από το πληκτρολόγιό σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 122. Συνάδελφοι, δεν υπάχει κανένα σχόλιο, και μου κάνει εντύπωση, για το νέο πρόγραμμα σπουδών στο Γυμνάσιο που ανακοινώθηκε σήμερα. Υπάρχει ενότητα φυσικών επιστημών και Τεχνολογίας, με πλήρη αναφορά για το Δημοτικό, αλλά και με ηχηρή απουσία οποιασδήποτε πληροφορίας για το Γυμνάσιο, πέρα ενός θεωρητικού προλόγου.
  Τι γίνεται με τα πιλοτικά, ξέρει κανείς?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 123. http://digitalschool-5.minedu.gov.gr/info/newps.php
  ΤΕΛΟΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 124. Συνάδελφοι καλημέρα.
  Για την τεχνολογία του γυμνασίου (και όλο την ενότητα των φυσικών επιστημών) δεν έγινε καμία αναφορά ακόμα. Φαίνεται πως δεν έχει ολοκληρωθεί.Το λυπηρό είναι πως πραγματικά δεν συμμετέχει κανένας δικός μας (ούτε σύμβουλος ούτε εκπαιδευτικός) σε κάποια ομάδα εργασίας. Η ζώνη 2-4 φαίνεται να "χάνεται" λόγω κόστους και το μάθημα φοβάμαι πολύ ότι θα αλλάξει περιεχόμενο. Μια κακή εικόνα που σχηματίστηκε με την πάροδο των χρόνων δεν αλλάζει εύκολα....Η κατάσταση το τελευταίο εξάμηνο δεν μοιάζει με σκωτσέζικο ντους, αλλά με μια μεταβολή από μεριάς του υπουργείου, ύστερα από πολύ μεγάλες πιέσεις από την ένωση. Μπορεί να μην καταφέραμε άμεση επικοινωνία με την υπουργό, αλλά όλοι (πραγματικά) στο κοντινό της περιβάλλον ήταν πολύ καλά ενημερωμένοι για το θέμα. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε συνέχεια να επέμβουμε, αλλά από τη μεριά του ΓΓ οι πόρτες είναι κλειστές για εμάς.Και η ΕΔΜΗΔΕ είναι μαζί μας και προσπάθησε να έχει επαφή με το ΓΓ αλλά κανένα αποτέλεσμα. Τα πιλοτικά θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, αλλά όπως όλα αυτή την περίοδο, χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα!Εδώ δεν έχουμε βιβλία για τα σχολεία....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 125. Mελετώντας το πρόγραμμα της Φυσικής στο Δημοτικό προκύπτει ότι έχουν παντρέψει φυσικές επιστήμες με πολλές εργασίας Τεχνολογίας.
  Το εντυπωσιακό είναι ότι:
  Στο γυμνάσιο υπάρχει αναφορά αναλυτική σε όλα τα μαθήματα εκτός από αυτό των Φυσικών Επιστημών που εσωτερικά στην εισήγηση αναφέρεται, για το σύνολο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ως Φυσικές Επιστήμες- Τεχνολογία (διαβάστε αναλυτικά τη φυσική δημοτικού). Επίσης υπάρχει αναφορά σε διαθεματικές εργασίες.
  Το άσχημο είναι ότι δεν υπάρχει δικός μας στα προγράμματα. Από την άλλη αφήνουν μέσα την Οικιακή Οικονομία, που ήταν και αυτή εκτός σχεδίων. Μήπως, θέλω να ελπίζω, μας βάλουν εντός Του Πακέτου Φυσικές Επιστήμες- Τεχνολογία με τεχνολογικά projects?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 126. Μιλάμε για πάνω από 600-700 οργανικές στα γυμνάσια, έτσι δεν είναι;Και τώρα την κρίση και με όλα αυτά που ακούμε για εργασιακή εφεδρεία και απολύσεις,αλοίμονό μας!!!
  ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ...ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΗΣ.
  ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 127. Ψυχραιμία. Δεν φαίνεται από πουθενά ότι δε θα είμαστε στο νέο σχολείο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 128. Δεν γίνονται αυτά. Όλοι είναι ήσυχοι πια, μέχρι και της οικιακής οικονομίας, εκτός από εμάς. Νομίζω πως μας κάνουνε πλάκα. Αλλη μια χρονιά αγωνίας.
  Ερώτηση: στα πιλοτικά τη Δευτέρα θα υπάρξει Τεχνολογία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 129. Το σενάριο της συνάτησης της ΑΣΠΑΙΤΕ, μάλλον, αληθινό. Η τεχνολογία, πιθανώς, να διδάσκεται από ΠΕ4. Αποκλειστικά ή όχι? Αγαπητέ Γιάννη έχεις ακούσει τίποτα από το Υπουργείο για το εάν ή όχι υπάρξει το μάθημα, έστω και σε άλλη μορφή, αλλά με τον τίτλο Τεχνολογία?
  Τώρα χωρίς ζώνη 2-4 τι γίνεται?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 130. Την δεύτερα οι διάφορες ενώσεις και η ΠΕΚΑΤΕ πρέπει να πάνε στο πολιτικό προσωπικό της κρίσεις και να ζητήσουν επίσημη ενημέρωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 131. Τα νέα πιλοτικα πρόγραμμα για το γυμνάσιο, δεν αναφέρουν πουθενά την λέξη Τεχνολογία.

  http://digitalschool-5.minedu.gov.gr/info/newps.php

  Μία είναι η λύση:

  ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΡΑ...
  μετά θα είναι αργά.Αν από τον άλλο χρόνο αλλάξουν τα προγράμματα σε όλα τα Γυμνάσια και εκλογές να γίνουν, κανείς δε θα μας ξαναδώσει πίσω την οργανική.Αφήστε που πλέον παίζει και το σενάριο να μπούμε στην εφεδρεία.
  Μία καλή(;;;) είδηση πάντως, που μας είπε ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας του νομού, είναι ότι το υπουργείο σκέφτεται, κλάδοι όπως: γυμναστές-ξένων γλωσσών-μουσικής-καλών τεχνών και ανέφερε και καθηγητών τεχνολογίας είναι να συμπληρώνουν ώρες, ακόμη και να τοποθετούνται πλήρως στα δημοτικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 132. Μιχάλης Κατσίπης, ΠΕ12, Πολ. - Μηχ. Ε.Μ.Π.9 Σεπτεμβρίου 2011 - 8:30 μ.μ.

  Σκέπτομαι ότι για το μέλλον της Ελλάδας μας και για το δικό του καλό, δεν θα τολμήσει κανείς τους, να πεί στα παιδιά μας ότι μετά από ΕΜΠ, ΠΑΤΕΣ και διορισμό μέσω ΑΣΕΠ, κ.λ.π., "ΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΣΑς ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ (γιατί είναι πολύ καλοί για να μας κάνουν)".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 133. Μια χώρα που βυθίζεται στην ανυπαρξία παραγωγής, χαρακτηρίζει το μάθημα της Τεχνολογίας περιττό και θεσπίζει ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο τα θρησκευτικά (φοβερό έ;)!!! Προφανώς πιστεύει οτι μόνο με τη βοήθεια του θεού μπορεί κάτι να γίνει!! Τελικά είναι τελείως άχρηστοι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 134. "Περιεχόμενα
  Α ́ ΜΕΡΟΣ
  Το νέο πρόγραμμα σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία στην υποχρεωτική εκπαίδευση................ 1."
  Είναι ακριβώς ο βασικός εσωτερικός τίτλος( με copy-paste) που αναφέρεται στο σύνολο της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον πρόλογο της Φυσικής Δημοτικού (που αφορά όμως ο πρόλογος όλη την υποχρεωτκή εκπαίδευση) .
  Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε επιμέρους πρόγραμμα του Γυμνασίου.
  Αντίθετα, υπάρχει αναλυτικότατο πρόγραμμα για το δημοτικό στο οποίο η Φυσική και η Τεχνολογία πηγαίνουν συνέχεια μαζί.
  Στον πρόλογο λέει ότι σε όλες τις τάξεις της υποχρεωτικής θα υπάρχει μεγάλη συνάφεια μεταξύ Επιστημών- Τεχνολογίας.
  Άρα η λέξη Τεχνολογία αναφέρεται σε κάθε παράγραφο, το θέμα είναι πως θα διδάσκεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 135. http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/Φυσικές%20επιστήμες/Φυσικά%20Δημοτικού.pdf
  Επισυνάπτω και το σχετικο link

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 136. "... Τελικά είναι τελείως άχρηστοι! " ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 137. Από συνάδελφο που εργάζεται σε πιλοτικό σχολείο έμαθα πως υπάρχει το μάθημα της Τεχνολογίας στην Α γυμνασίου και έχει εργασίες σαν το πρότζεκτ. Τίποτε παραπάνω δεν τους είπαν. Τη Δευτέρα θα έχω περισσότερες πληροφορίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 138. Γιάννη έμαθες και για τη Β Γυμνασίου κάτι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 139. Οπότε στα πιλοτικά το μάθημά μας και ισχύει αλλά και το διδάσκουμε εμεις!! Μπορεί τα πράγματα να μην ειναι τόσο καλά (χάσαμε την Τεχνολογία Λυκείου) αλλα προτείνω να είμαστε όσο γίνεται αισιόδοξοι χωρίς αυτό να σημαίνει πως σταματάμε τον αγώνα μας!! Εγώ εργάζομαι σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο και τα πράγματα εκει θα ειναι ακόμα πιο δύσκολα αν χάσουμε την ανάθεση και απο το γυμνάσιο. Οποιος έχει κάτι νεότερο ( που να ισχύει !!! ) παρακαλώ να μας ενημερώσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 140. Η τεχνολογία όπως την κάναμε φαίνεται να μεταφέρεται στο δημοτικό.
  Αυτό προκύπτει από προσεκτική ανάγνωση του link που μας έδωσε ο συνάδελφος. Προκύπτει, λοιπόν, αλλαγή του αναλυτικού προγράμματος στο Γυμνάσιο (δική μου σκέψη, αφού μάλλον κανείς δεν ξέρει κάτι σίγουρα)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 141. Μιχάλης Κατσίπης, ΠΕ 12 Πολ. - Μηχ. Ε.Μ.Π.10 Σεπτεμβρίου 2011 - 2:48 μ.μ.

  ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ: "Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αφενός μεν ως εξεταζόμενο μάθημα στις πανελλήνιες εξετάσεις το σχέδιο (γραμμικό), αφετέρου δε ως μοναδικό, κοινό, βασικό μάθημα σε όλους τους μηχανικούς (Πολιτικούς΄, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους, Ναυπηγούς, Τοπογράφους, Μεταλλειολόγους, Δομικούς, Διακοσμητές, Γραφίστες κ.λ.π.) των ΑΕΙ και ΤΕΙ,να είναι το σχέδιο (γραμμικό) και να μην διδάσκεται στο Λύκειο.
  Υποχρεώνονται δηλαδή χιλιάδες υποψήφιοι φοιτητές να κάνουν φροντιστήριο για να δώσουν Πανελλήνιες εξετάσεις και ακόμα περισσότεροι πρωτοετείς φοιτητές να βλέπουν πρώτη φορά στη ζωή τους σχέδιο μέσα στη σχολή.
  Ας αφήσουμε δε το πόσο χρήσιμο εργαλείο μπορεί να είναι το σχέδιο στη δουλεία των Συμβολαιογράφων, δικηγόρων, μεσιτών, όλων των επαγγελμάτων των τεχνικών ειδικοτήτων κ.λ.π. Τέλος ποιός από όλους μας δεν θα ήθελε να καταλαβαίνει τί φαίνεται ( υπογράφει ), ότι αγοράζει ή πουλάει σχεδιασμένο πάνω σε ένα χαρτί. π.χ. σπίτι, οικόπεδο κ.λ.π.? "

  ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ Β Η Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ , ¨ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ" (ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ) ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 142. Το θέμα είναι να μην προκύψει αλλαγή (επί τα χείρω) και στο ωρολόγιο πρόγραμμα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 143. Αυτή τη στιγμή το σοβαρό θέμα είναι το Γυμνάσιο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Το Λύκειο ανακοινώθηκε, τι μπορούμα να κάνουμε τώρα επ'αυτού?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 144. Ας πούμε πως το μάθημα μεταφέρεται στο δημοτικό! Ως εδώ καλά.Ποιός θα το διδάσκει; Αφού ήδη τα φυσικά του δημοτικού τα κάνουν φυσικοί θα χωρέσουμε κι εμείς για την Τεχνολογία ή μας το πήραν μέσα απο τα χέρια οι ΠΕ 04;
  Τεκμηριωμένη απάντηση σας παρακαλώ γιατι ειναι σοβαρά τα πράγματα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 145. Μιχάλης Κατσίπης, ΠΕ 12 Πολ. - Μηχ. Ε.Μ.Π. είπε...10 Σεπτεμβρίου 2011 - 3:09 μ.μ.

  ΤΑ ΠΑΝΤΑ !!!
  ΟΠΩΣ Π.Χ. ΤΟ ΑΠΛΟ : ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ , ΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ.
  ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ. Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 146. Μιχάλης Κατσίπης, ΠΕ 12 , Πολ. - Μηχ. Ε.Μ.Π.10 Σεπτεμβρίου 2011 - 3:25 μ.μ.

  ΑΥΤΗ Η ΡΗΣΗ " ... μας το πήραν μέσα απο τα χέρια οι ΠΕ ... " ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΖΟΥΓΚΛΑ, ΚΑΤΟΧΗ, ΟΧΙ ΠΑΝΤΩΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ , ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ , ΑΝΘΡΩΠΟΣ , ΕΙΡΗΝΗ , ΠΑΙΔΕΙΑ ...
  ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΜΑ , ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΟΙΟ ΜΑΚΡΙΑ ΧΕΡΙΑ ,Ή ΠΟΛΛΟΥΣ ΨΗΦΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ , Ή ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ,'Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 147. σωστα συναδελφε μιχαλη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 148. Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη απάντηση συνάδελφε. Εικασίες κάνω μελετώντας το κείμενο για τα νέα προγράμματα.
  Μου φαίνεται εντελώς λογικό σενάριο, πάντως, η αλλαγή του αναλυτικού προγράμματος της Τεχνολογίας Γυμνασίου. Και αυτό όχι για λόγους επιστημονικά τεκμηριωμένους, αλλά για το ότι η Διαμαντοπούλου επενδύει το πολιτικό της μέλλον σε μία πολιτική αλλαγών. Είναι, υποτίθεται, η εκσυγχρονίστρια που δε μασάει από πιέσεις.
  Τώρα για το σχέδιο, τα μοναδικά μαθήματα επιλογής που θα δουλέψουν είναι τα φροντιστηριακά. Ας είμαστε ρεαλιστές. Μακάρι πάντως να έμπαινε, ποιος δε το θέλει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 149. Φίλε Γιάννη,
  Στο συνάδελφο από τα πιλοτικά του είπαν μόνο για την Α Γυμνασίου ή και για τη Β τάξη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 150. Μόνο για την Α΄ γυμνασίου έμαθα, γιατί αυτή θα τρέξει στα πιλοτικά τη φετινή χρονιά. Σίγουρα ανοίγουν θέσεις και στο δημοτικό, τις οποίες καταλαβαίνετε ότι θα διεκδικήσουν και οι ΠΕ4. Νομίζω ότι θεωρούν τον κλάδο τους πολύ "ανώτερο" για να κατέβουν στο δημοτικό. Παρατηρήσατε ότι όλα τα εισαγωγικά για τον κλάδο Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας είναι σχοδόν αντιγραφή από την Τεχνολογία; Χρησιμοποιούν μια φρασεολογία που θεωρούν ότι είναι πολύ μπροστά και ταυτόχρονα διαγράφουν το μάθημα από το οποίο προέρχεται. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι το μάθημα της Τεχνολογίας ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του και αυτό ήταν η αδυναμία του. Σίγουρα δεν χάθηκε το λύκειο και για το γυμνάσιο θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε. Αλλά πολύ πιθανό είναι να καταλήξουμε να κάνουμε απλές ομαδικές γραπτές εργασίες.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 151. Είναι έτσι ακριβώς, όπως τα περιγράφεις Γιάννη. Η εισαγωγή για όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση αλλά και τα αναλυτικά προγράμματα τόσο των φυσικών για Ε και ΣΤ δημοτικού όσο και του "μαθαίνω το περιβάλλον" για Α,Β,Γ,Δ είναι λες και διαβάζεις το σκοπούς, στόχους και τα αναλυτικά προγράμματα της Τεχνολογίας. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι δεν ξέρω ακριβώς τα τωρινά αναλυτικά τους προγράμματα για να κάνω σύγκριση.
  Προβλέπω το εξής : τεχνολογικά projects, μάλλον, χωρίς εργαστήρια και φυσικοτεχνολογικά για τις μεγαλύτερες τάξεις του Γυμνασίου, με ανάθεση για μας και ΠΕ4.Το καλό σενάριο είναι ότι δεν χάνουμε τις δουλειές μας (είμαι ιδιωτικός εκπαιδευτικός), το κακό είναι ότι χάνουμε την ταυτότητά μας (κάτι σαν παρίες, άνευ ειδικότητας) και βεβαίως την ουσία του μαθήματός μας, που δυστυχώς και εμείς δεν διαφυλάξαμε.
  Το σενάριο χωρίς καθόλου ώρες, από την άλλη, δεν μπορεί και να αποκλειστεί.
  Δεν το πολυπιστεύω γιατί αυτή τη στιγμή τους λείπουν καθηγητές. Λογιστικά και μόνο θα είναι ηλίθιο να μας διώξουν για να πάρουν άλλους ( η παραμονή της ΟικιακήςΟικονομίας ενισχύει αυτό το σενάριο). Απλά δεν θέλουν, πιστεύω, να βάλουν καινούργιους δικούς μας στη Γενική Εκπαίδευση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 152. Μιχάλης Κατσίπης, ΠΕ12 Πολ. - Μηχ. Ε.Μ.Π.10 Σεπτεμβρίου 2011 - 8:51 μ.μ.

  Αγαπητέ συνάδελφε Μ.Β. καλά τα λές! Φαίνεται ότι στις μέρες μας το σωστό για να επικρατήσει του λάθους χρειάζεται να ΠΙΕΣΕΙ και φυσικά να βάλει ΜΕΣΟΝ, και να έχει πολλούς ψήφους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 153. Γιάννη, είσαι σίγουρος ότι πιλοτικά θα τρέξει μόνο η Α και όχι και η Β και η Γ Γυμνασίου? Άλλα δεν λέγανε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 154. Χρειάζεται πάντως να υπάρξει και μια ορθολογική ανακατανομή των ωρών με βάση την πρώτη και δεύτερη ανάθεση, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με τους συναδέλφους που έχουν ήδη οργανικές στα σχολεία. Θα μπορούσε π.χ ο Φυσικός Ρ/Η να κάνει σε πρώτη ανάθεση φυσική ή ο Γεωπόνος βιολογία και όχι να κάνουν τεχνολογία. Μ'αυτόν τον τρόπο και ώρες θα προέκυπταν για όλους τους Μηχανικούς και δεν θα χρειαζόταν προσλήψεις ΠΕΟ4, που λένε οτι έχουν κενά. Όμως φαίνεται οτι δεν έχουν εικόνα για το τί γίνεται στα σχολεία. Αλλά εδω βαπτίσανε καινοτομία την εισαγωγή του project, "ξεχνώντας" τις αρχές και την φιλοσοφία του μαθήματος της Τεχνολογίας που υπάρχει στα σχολεία απο το 1993, αυτά θα σκεφτούνε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 155. Μιχάλης Κατσίπης, ΠΕ12 Πολ. - Μηχ. Ε.Μ.Π.11 Σεπτεμβρίου 2011 - 1:44 μ.μ.

  Πολύ σωστά !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 156. Συνάδελφοι καλησπέρα!! Μήπως διδάσκει κανείς απο εσάς το μάθημα επιλογής της Γ λυκείου Τεχνολογία και ανάπτυξη; Ξέρετε αν το επιλέγουν γενικά οι μαθητές ή προτιμουν συνήθως αλλα μαθήματα ( εκει που τους κατευθύνουν δηλαδή).Ειμαι ιδιωτικός εκπαιδευτικός και θα κάνω πρόταση αύριο για το συγκεκριμένο.Ελπίζω να ανταποκριθούν οι μαθητές.Προσπαθώ να καλύψω τις ώρες απο την Α λυκείου.Οποιός γνωρίζει ας ρίξει λίγο φώς. Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 157. ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΩΝ!!!!!
  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΔΗΓΙΑ

  Υπουργείο Παιδείας: Διδασκαλία του Μαθήματος Πληροφορική -Τεχνολογία

  12/09/2011
  Αποφασίζουμε

  1) Το μάθημα «Πληροφορική – Τεχνολογία» που διδάσκεται στην Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου κατατάσσεται στη Β΄ ομάδα (και οι δύο κλάδοι).

  Για τη διδασκαλία και των δύο κλαδών του μαθήματος «Πληροφορική – Τεχνολογία» Α΄ και Β΄ Γυμνασίου θα ισχύσουν τα εξής:


  i) Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος δεν υπερβαίνει τους εικοσιένα (21) , το τμήμα δεν χωρίζεται σε δύο ομάδες. Η Πληροφορική διδάσκεται στο εργαστήριο Πληροφορικής και η Τεχνολογία διδάσκεται στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας.


  ii) Το τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες μαθητών όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος υπερβαίνει τους εικοσιένα (21). Την πρώτη διδακτική ώρα της εβδομάδας η πρώτη ομάδα θα διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής και η δεύτερη ομάδα θα διδάσκεται Τεχνολογία στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας. Τη δεύτερη διδακτική ώρα της εβδομάδας θα διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής η δεύτερη ομάδα και η πρώτη ομάδα θα διδάσκεται Τεχνολογία στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 158. Έτσι γινόταν πάντα. Απλά έβαλαν ένα όριο στον αριθμό μαθητών για τη διάσπαση του τμήματος που το βρίσκω λογικό. Τι να πουν και οι ξενόγλωσσοι που καταργήθηκε το μάθημα τελείως! Πάντως το σημαντικότερο είναι η πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών στο γυμνάσιο. Έχουμε κανένα νέο απο εκείνο το μέτωπο; (Πόλεμο δεν είπε οτι έχουμε και ο Γιωργάκης;)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 159. Φίλε Γιάννη,
  τι έγινε στα πιλοτικά σήμερα ;
  Μάθαμε τίποτα νεότερο από το "μέτωπο";
  Δεν διαβάζει κανείς από τους συναδέλφους των πιλοτικών το blog, μπας και μας ενημερώσει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 160. Συνάδελφε Γιώργο,
  ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 161. Είμαι σε πιλοτικό, δεν έχουμε καμία πληροφόρηση και το πρόγραμμα του γυμνασίου καταρτίστηκε σύμφωνα με το υπάρχον αναλυτικό. Περιμένουμε ενημέρωση, αν και δεν νομίζω οτι θα αλλάξει κάτι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 162. Συνάδελφε εννοείς ότι και το αναλυτικό και το ωρολόγιο της Τεχνολογίας παραμένει το ίδιο; Αυτό αναιρεί τις εξαγγελίες για συνολικές και επιμέρους αλλαγές.
  Μακάρι! (αν και δεν είμαι βέβαιος)
  Αυτό που αναφέρει ο Γιάννης για κάτι σαν project δεν ισχύει τελικά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 163. Διδάσκω Τεχνολογία σε 3 Γυμνάσια.Και στα 3 ο συνολικός αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα δεν ξεπερνά τους 20.Πόσο ψύχραιμος μπορώ να είμαι με την σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου;Θα πέσω αυτόματα στις 11 ώρες( έχω 22 συνολικά ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 164. Έχεις δίκαιο, ότι και να πεις συνάδελφε Γιώργο. Απλά, δε νομίζω ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος έχει σέση με το " Νέο Σχολείο". Άλλωστε αναφέρεται και στους πληροφορικούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 165. Είμαι σε πιλοτικό και δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το τι θα ισχύσει. Το μόνο που μας είπαν είναι οτι δεν θα αλλάξει το ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά το περιεχόμενο και ο τρόπος διδασκαλίας. Αν όμως έχουν κατά νου το μάθημα της Τεχνολογίας να διδάσκεται απο άλλες ειδικότητες θα έπρεπε ήδη να προνοήσουν. Δεν είναι οτι θα πλεονάσουν οι "Τεχνολόγοι"(;), αλλά θα απαιτηθούν συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων (ΠΕ04 ίσως). Ηδη τοποθετήθηκαν οι αποσπασμένοι και οι υπόλοιποι οπότε δεν περιμένω καμία αλλαγή στο προσωπικό. Είναι σαφές οτι αυτά τα τεχνολογικά progect θα διδάσκονται και απο τους "Τεχνολόγους". Αν και μας έχουν κάνει να χάσουμε τον ύπνο μας, τελικά νομίζω οτι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και ψύχραιμοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 166. Ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
  Νέα ερώτηση προς "πιλοτικούς" συναδέλφους:
  Τα νέα προγράμματα είναι μόνο για την Α Γυμνασίου φέτος στα σχολεία σας και όχι και για τη Β τάξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 167. Ο ίδιος "πιλοτικός" (χωρίς πτητικό επίδομα!)συνάδελφος: υποτίθεται οτι έχουν γράψει τα Νέα αναλυτικά προγράμματα για όλο το Γυμνάσιο, αλλά τα κρατούν μυστικό. Προφανώς δεν θέλουν να τα φανερώσουν για να μη ¨παλιώσουν΄!. Χωρίς πλάκα τώρα, είναι δυνατόν να έχουν ξεκινήσει όλοι οι συνάδελφοι τις διδασκαλιες και να ρθουν σε ένα μήνα (έτσι προέβλεπε το αρχικό σχέδιο) να μας επιμορφώσουν σε νέα προγράμματα, τα οποία δεν υπάρχουν ούτε σε ηλεκτρονική μορφή; Δεν θάπρεπε τουλάχιστον να ενημερώσουν τους γονείς των πιλοτικών να μη αγοράσουν τα συμβατικά βιβλία απο τα βιβλιοπωλεία; Γι'αυτό πιστεύω οτι δεν πρόκειται ν'αλλάξει σχεδόν τίποτε, ίσως μόνο ο τρόπος διδασκαλίας που είναι η (ομαδο)συνεργατική αντίληψη διδασκαλίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 168. Έχουν νέα αναλυτικά και για εμάς ( για Α και Β Γυμνασίου) ή μας έχουν στην "απέξω" αγαπητέ "πιλοτικέ" συνάδελφε ; Γιατί ούτε επιμορφωτές τεχνολόγοι υπάρχουν, ούτε σύμβουλοί μας συμμετείχαν στη διαμόρφωση των νέων προγραμμάτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 169. Έχουν νέα αναλυτικά και για εμάς ( για Α και Β Γυμνασίου) ή μας έχουν στην "απέξω" αγαπητέ "πιλοτικέ" συνάδελφε ; Γιατί ούτε επιμορφωτές τεχνολόγοι υπάρχουν, ούτε σύμβουλοί μας συμμετείχαν στη διαμόρφωση των νέων προγραμμάτων.
  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΛΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ !!!Επίσης στη Δ/νση που ανήκω οι συνάδελφοι δε μπόρεσαν να υπερασπισθούν τις οργανικές τους και οι περισσότεροι (αν όχι όλοι )παρέδωσαν τις οργανικές τους,κρίθηκαν υπεράριθμοι και παραγκωνίστηκαν στα Γυμνάσια.Η εύκολη λύση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 170. Ότιισχύει για τα πιλοτικά τώρα, μάλλον δε θα ισχύει και στο μέλλον, αφου προβλέπεται αναδιάρθρωση ωρών σα άλλα μαθήματα (π.ψ. Πληροφορική 2ωρο).
  Υπάρχει κάτι επαυτού από τους πιλοτικούς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 171. Αγαπητοί πιλοτικοί, καιγόματε για ενημέρωση.
  Συνάδελφοι της ΠΕΚΑΤΕ τι γίνεται;
  Γιάννη αυτό που έγραψες πριν 3-4 ημέρες για τεχνολογία σε Α τάξη Γυμνασίου με project ισχύει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 172. Σήμερα ήρθε το mail στα Γυμνάσια που διδάσκω Τεχνολογία και με ενημέρωσαν οι διευθυντές και των 3 Γυμνασίων ,ότι από την επόμενη βδομάδα, οι ώρες μου θα μειωθούν στο μισό,αφού οι μαθητές ανά τμήμα δεν ξεπερνούν τους 21.Έτσι επαληθεύτηκε ο χθεσινός μου φόβος και μένω με 11 ώρες από 22 που είχα κανονικά!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 173. Απο σύμβουλο υπήρξε ενημέρωση οτι στα πιλοτικά θα ισχύσουν τα νέα αναλυτικά προγράμματα, εκτός αυτών που αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες (και Τεχνολογία) και την Ιστορία. Φαίνεται οτι δεν έλυσαν το "πρόβλημα" που αφορά την διάθεση των Τεχνολόγων και τουλάχιστον για φέτος δεν θα αλλάξει τίποτε σχετικά με το μάθημα. Αν όμως δεν εφαρμοστεί φέτος στα πιλοτικά, μπορεί να εφαρμοστεί του χρόνου σε όλα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 174. Δηλαδή το σχόλιο του συναδέλφου Τ είναι καλό ή προσθέτει στην αγωνία μας ; Θα ήθελα να ρωτήσω τους πιλοτικούς και έχει πολύ μεγάλη σημασία τι θα γίνει με την νέα πληροφορική. Η ανυσηχία μου έχει να κάνει με τη δηλωμένη πρόθεση (προκύπτει και από τα νέα αναλυτικά) να διπλασιασθεί το μάθημα. Αυτό σημαίνει και αλλαγή συνολικά στο ωρολόγιο. Και η μπάλλα τότε θα πιάσει και εμάς.
  Από το σχόλιο του Τ προκύπτει επίσης ότι είμαστε η μόνη ξεκρέμαστη ειδικότητα. Οι της Οικιακής που φοβόντουσαν είναι μέσα και φαντάζομαι ότι δεν ανησυχούν οι ΠΕ4, επειδή δεν ανακοινώθηκε το αναλυτικό τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 175. Τελικά όμως άλλαξε. Στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα για το γυμνάσιο (http://digitalschool.minedu.gov.gr/) υπάρχει η Τεχνολογία στο μάθημα "Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες" μαζί με την Οικιακή Οικονομία κ.α. στις δυο πρώτες τάξεις του γυμνασίου απο 1 ώρα. Φαντάζομαι οτι αν σπάει το τμήμα σε δυο υποτμήματα (μαζί με Οικιακή Οικονομία;) οι ώρες διπλασιάζονται, οπότε είμαστε στα ίδια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 176. Το κακό είναι Συνάδελφε Τ ότι μπορεί και παραμπορεί και τότε... ας τα να πάνε (είμαι ιδιωτικός και δεν τίθεται θέμα οργανικότητας για εμένα αλλά απόλυσης.)
  Τελικά, αισιοδοξείτε ή όχι συνάδελφοι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 177. Εϊναι καινούργιο αυτό συνάδελφε Τ ή υπήρχε και στο πρώτο που ανακοινώθηκε την Πέμπτη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 178. Το αναλυτικό ανακοινώθηκε σήμερα. Φαντάζομαι οτι η βιωματική ή συνθετική εργασία δεν μπορεί να γίνει με 20 και πάνω μαθητές. Θα εφαρμόσουν μάλλον κάτι ανάλογο με τα Project οπότε οι ώρες θα διπλασιαστούν και θα είμαστε πάνω - κάτω στις ίδιες ώρες. Αύριο ισως έρθουν και διευκρινιστικές οδηγίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 179. Δύσκολο αυτό γιατί γίνεται μόνο μέσω ζωνών, ή με σπάσιμο τμήματος με άλλο μάθημα. Με ζώνες παθαίνουμε ότι στο Λύκειο, άρα χάνουμε αυγά και πασχάλια.Μόνη ελπίδα το σπάσιμο με οικιακή οικονομία...
  Λέτε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 180. Επιτέλους μια καλή είδηση!!!Τουλάχιστον ξέρουμε ότι το μάθημα θα συνεχίσει σίγουρα να υπάρχει.Ακόμα και αν μειωθούν οι ώρες δεν έχουμε φόβο για κατάργηση οργανικών.Απλώς αν χρειστεί θα συμπληρώνουμε ώρες και σε άλλα Γυμνάσια.Δύσκολα πάντως για 2 ώρες.Ήδη από φέτος το 2ωρο το έχουν καταργήσει με τη χθεσινή εγκύκλιο, σε πολλά Γυμνάσια.Μένει να δούμε αν θα αλλάξει και το μάθημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 181. Η επίγευση γλυκιά ή όχι ;
  Θα φανεί από το πιθανό σπάσιμο.
  Πάντως πολλά μπράβο σε όλους όσοι θυσίασαν χρόνο και ενέργεια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 182. οι συναδελφοι που ειμαστε με οργανικη στα γενικα λυκεια παιδια τι κανουμε ? σασ παρακαλω ενημερωστε μας !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 183. Δεν αναλάβατε projects?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 184. Αν προσέξατε η Τεχνολογία και η Οικιακή οικονομία είναι στο ίδιο κουτάκι. Μάλλον λοιπόν θα πρέπει να σπάει με το μάθημα αυτό και οι ώρες να διπλασιάζονται. Ίσως αυτό εννοούσαν (οι φωστήρες!) οταν έλεγαν οτι δεν αλλάζει το ωράριο και οι συνολικές ώρες διδασκαλίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 185. Δε βρίσκω λόγο να σπάσει το τμήμα στην οικιακή οικονομία.Θα ήταν το ιδανικό για εμάς, αλλά μάλλον δε θα γίνει.Εμένα πάντως, μετά τη χθεσινή ενημέρωση που είχα από του διευθυντές των 3 Γυμνασιών ότι οι ώρες μου γίνονται 11 από 22 - εξαιτίας της προχθεσινής διαταγής του υπουργειού , που λέει να μην σπάνε τα τμηματα σε 2 αν οι μαθητές ανά τμήμα ειναι κάτω από 21 - με τοποθέτησαν και σε 4ο Γυμνάσιο για ακόμη 6 ώρες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 186. Τίποτα νεότερο από τους πιλοτικούς συναδέλφους?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 187. Συνάδελφοι καλησπέρα. Το μέτρο για το χωρισμό ή όχι των τμημάτων για την τεχνολογία-πληροφορική υπήρχε, απλά ήταν ανενεργό όπως και πολλά άλλα. Το θυμήθηκαν ξανά μέσα στα πλαίσια της οικονομίας. Επίσημα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα,παρά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των δ/ντών και των κατά τόπους προϊσταμένων. Μπορούμε να το διεκδικήσουμε εάν έχουμε 20 ή 21 μαθητές και υπάρχει εργαστήριο. Για λιγότερους τα πράγματα είναι πιο δύσκολα...
  Στο πιλοτικό γυμνάσιο ευτυχώς καταφέραμε και διατηρήσαμε το όνομα του μαθήματος. Επίσης, βγήκε από τον τομέα των φυσικών επιστημών και υπάρχει σε μία ζώνη με 2 ή 3 μαθήματα. Δεν υπάρχει πληροφορία για το χωρισμό ή όχι με κάποιο άλλο μάθημα, οπότε μπορεί να υπάρχουν οι ίδιες ή οι μισές ώρες για εμάς. Θα παλέψουμε για την εργαστηριακή του φύση, καθώς και για το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος. Στην Α λυκείου φέτος θα έχουμε μέχρι 6 ώρες. Φροντίστε να τις πάρετε και να κάνετε καλά πρότζεκτ, γιατί θα κριθεί η ανάθεση στο τέλος της χρονιάς. Του χρόνου υπάρχει η δυνατότητα και για άλλες τόσες ώρες. Να μην δεχθείτε μετακίνηση σε ΕΠΑΛ εάν δεν το επιθυμείτε. Συμπληρώστε ωράριο και σε άλλα σχολεία. Δεν πρέπει να μείνουμε χωρίς ωράριο γιατί η εφεδρεία καραδοκεί.
  Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στις 10πμ θα γίνει ενημερωτική συνάντηση των μελών της ΠΕΚΑΤΕ στην αίθουσα 256 της ΑΣΠΑΙΤΕ με θέματα την Τεχνολογία του Γυμνασίου και το Πρότζεκτ του λυκείου. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να παρευρεθείτε, η συνάντηση είναι ανοιχτή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 188. φυσικα "ΑΝ ΔΕΝ ΦΕΡΘΟΥΝ ΟΡΘΑ , ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΡΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ. ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΠΑΙΧΝΙΔΑΚΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ, ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΦΤΥΑΡΙΑ, ...ΠΡΩΤΟΙ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΜΕΣΑ..., ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ , ΕΝΑΣ ... ΑΡΚΕΙ ..."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 189. Αν δεν το χωρίσουν το τμήμα στα πιλοτικά, σημαίνει οτι θέλουν να το καταργήσουν στο μέλλον. Δεν γίνεται να είναι εργαστηριακό μάθημα στην αίθουσα με πάνω απο 25 παιδιά. Τι ακριβώς θα κάνουμε; Θα τα απασχολούμε; Θαλαμοφυλίκι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 190. Δεν είναι απαραίτητο να προσπαθούν να το καταργήσουν. Απλά θέλουν να κάνουν οικονομία. Νομίζω ότι θα οδηγήσουν το μάθημα σε πιο θεωρητικό δρόμο και φυσικά το μόνο που δεν τους απασχολεί είναι το τι θα γίνουμε εμείς...Δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω μας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 191. Μιχαήλ Κατσίπης , ΠΕ 12 Πολ. - Μηχ. Ε.Μ.Π.15 Σεπτεμβρίου 2011 - 5:14 μ.μ.

  Αγαπητε συναδελφε Γιαννη βλεπουμε τι γινεται γυρω μας . αλλα δεν θα την πληρωσουν τη νυφη μονο "εμεις οι μηχανικοι" ,
  Πως αποφασιζουν οι φιλολογοι του υπουργειου οτι τα παιδεια μας πρεπει να διδασκονται το 2011 πανω απο 10 ωρες/βδομαδα, φιλολογικα μαθηματα για 6 χρονια ( τον β αοριστο του ανωμαλου ρηματος ... στην ...ευκτικη και ποτε ο στρατηγος ... των ... αλλαξε τη στολη του , γιατι και πως ...στη γαλλικη επανασταση και τι θελει να πει εδω ο ποιητης ( που ποτε καλως δεν ειχε ερωτηθει , αφου και ο ιδιος εχει ξεχασει τι αισθανοταν ... απο τοτε που εγραφε το ποιημα ) , ενω το μαθημα της ερευνας ( τεχνολογια ) που πανω της στηριζεται και ελπιζει η ανθρωποτητα , πρεπει να διδασκεται 0 η 1 η 2 η 3 ωρες για 0 η 1 η 2 "το πολυ" χρονια και μαλιστα οχι στις τελευταιες ταξεις του λυκειου ( οταν τα παιδια πλεον εχουν το απαιτουμενο υποβαθρο γνωσεων για να εκτιμησουν ορθα τι τους "διδασκουμε "( εννοω στο μαθημα της τεχνολογιας ) ?

  Ζητω συγνωμη απο τους αγαπημενους μου συναδελφους φιλολογους , τους οφειλω πολλα , αλλα ολοι εμεις οι καθηγητες , παιδια του ιδιου Θεου ειμαστε και ολοι μας εχουμε να βοηθησουμε μαθητες - παιδια για να ζησουν !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 192. Αν θέλανε να το καταργήσουν θα το κάνανε τώρα.
  Δε θέλω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου αλλά σε πόσα σχολεία οι κατασκευές ολοκληρώνονταν στο εργαστήριο?
  "Με τα χεράκια μας βγάλαμε τα ματάκια μας."
  Είμαι βέβαιος ότι το μάθημα δε θα χωριστεί. Το ίδιο πιστεύω και για τη νέα Πληροφορική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 193. εγω νομιζω οτι μετρανε αντιδράσεις
  φυσικα και θα το καταργήσουν αν δεν αντιδράσουμε
  γιατι λιγο ειναι να μειωνονται οι ωρες στις μισες αν δεν σπάσει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 194. Υπάρχει εικόνα για τα κενά των Τεχνολόγων? Εάν υπάρχουν κενά τότε προφανώς προσπαθούν να κάνουν οικονομία (προκύπτει και από την τελευταία εγκύκλιο). Το παράδειγμα του Γιώργου, πιο πάνω, είναι ενδεικτικό. Αντί για 3 Γυμνάσια, 4. Άρα μείωση κόστους.
  Εάν δεν υπάρχουν κενά και το μη σπάσιμο οδηγεί σε πλεόνασμα συναδέλφων, τότε αλλάζει.
  Ας μη ξεχνάμε ότι πιθανώς μας έχουν κατά νου και για εργασία αειφόρου ανάπτυξης. Εάν δε μας έχουν πρέπει να παλέψουμε προς τα εκεί. Υπάρχουν ώρες που δε πρέπει να τις πάρουν μόνο ΠΕ4,ΠΕ15

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 195. Θα γίνει η ενημέρωση για το νέο σχολείο αλλά εμείς είμαστε απέξω. Ή θεωρούν οτι δεν χρειαζόμαστε ενημέρωση, ή μας θεωρούν προσωρινούς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή